BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Kalite

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

 

1. Kalite Güvence Sistemi Esasları

 

2. Görev Tanımları 

 

3. Yönergeler

 

4. Formlar

 

 

5. Kullanım Yönergeleri

 

6. Öğrenci Toplulukları

 

7. Öğrenci Konseyi

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ KALİTE BELGELERİ VE FORMLARI

1. Sayısal Veri ve İstatistikler

 

2. Projeler

 

3. Yayınlar

 

4. Etkinlikler

 

5. Topluma Hizmet Uygulamaları

 

6. Koordinatörlükler

 

7. İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Anketleri ve Sonuçları

 

8. Öğrenci Çalışma Grubu

 

9. Sınavlarda Dikkat Edilecek Konular ve İlgili Belgeler