BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Kalite

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

1. Kalite Güvence Sistemi Esasları

2. Görev Tanımları 

3. Yönergeler

4. Formlar

5. Kullanım Yönergeleri

6. Öğrenci Toplulukları

7. Öğrenci Konseyi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ KALİTE BELGELERİ VE FORMLARI

1. Sayısal Veri ve İstatistikler

2. Projeler

3. Yayınlar

4. Etkinlikler

5. Topluma Hizmet Uygulamaları

6. Koordinatörlükler

7. İletişim Fakültesi Akademik Birim Dış Paydaş Danışma Kurulu

8. İç ve Dış Paydaş Değerlendirme Anketleri ve Sonuçları

Memnuniyet Formları

Doyum Ölçekleri

9. Öğrenci Çalışma Grubu

10. Sınavlarda Dikkat Edilecek Konular ve İlgili Belgeler

11. İletişim Fakültesi Kalite Komisyonu