BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısı

Dış Paydaş Danışma Kurulu Toplantısı Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gilman Senem GENÇTÜRK HIZAL başkanlığında 14 Kasım 2023 tarihinde çevrimiçi olarak yapılmış ve katılımcıların onayı ile kayıt altına alınarak arşivlenmiştir.

 

Katılımcılar    : Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gilman Senem GENÇTÜRK HIZAL, Prof. Dr. Hanife Andaç DEMİRTAŞ MADRAN, Prof. Dr. Şebnem PALA GÜZEL, Prof. Dr. Yunus GÖKMEN, Dr.Öğr.Üyesi Banu ERŞANLI TAŞ, Dr.Öğr.Üyesi Ebru AKÇAY, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şükrü KÜNÜÇEN, Dr. Öğr. Üyesi Deniz TANSEL İLİC, Dr. Öğr. Üyesi Selver DİKKOL AKÇAY, , Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar ERDEM, Öğr.Gör. Araş.Gör. Naz Önen GÜNDOĞDU, Semra AY, Araş.Gör. Naz ALMAÇ, Ozan AÇIKTAN (Yönetmen), Serap DURAK (PozitifPR Kurucusu ve Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Volkan YEŞİLAY (Türksoy Kurumsal İletişim Uzmanı), Pelin AYTEMİZ KARSLI (Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi), Hüseyin Ali Alî TANGÜREK(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Proje Yönetim Birim Koordinatörü), Necdet KARA (Marka Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi), Bora HIZAL (Ankara Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı), Nurten ERDEM (TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığında Araştırmacı), Aziz YAYLA (Ankara Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Uğur

Sonuç  : Dış paydaşların dijitalleşme ekseninde yapmış oldukları değerlendirme ve öneriler neticesinde sürekli iyileştirme ve geliştirme kapsamda;

 1. İletişim eğitimlerinde atölye faaliyetlerine ağırlık verilerek uygulama düzeyinin artırılması,
 2. Zaman yönetimi yeteneğinin kazanılmasına yönelik uygulamalar yapılması,
 3. Farklı uygulamalar ile çoklu görev yeteneğinin kazandırılması,
 4. İletişimde yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanılması,
 5. Büyük veri analizi kullanarak gündemi/medyayı takip etmenin önemin kavranması,
 6. Multi-medya ve dijital illüstrasyon uygulamalarının artırılması,
 7. Portfolyo yönetiminin geliştirilmesi,
 8. İletişim etiğinin iyi kavranması,
 9. Bilgi-yetenek/yetenek-bilgi sarmalının iyi anlaşılması,
 10. Türkçe’nin çok iyi kullanılması ve fonetik dil yapısına hâkim olunması,
 11. Görsellerde bütünlük sağlayan bakış açısının geliştirilmesi,
 12. Kendini keşfedeceği ve yaratıcılığını geliştireceği projelerin artırılması,
 13. İletişimde diploma raf ömrünün kısa olması ve çalışanların ömür boyu öğrenme bilincinin artırılması,
  1. Kendini keşfedeceği ve yaratıcılığını geliştireceği projelerde yer almasının önemi,
  2. Staj uygulamalarına ağırlık verilmesi,
  3. Etkileşimi, yaratıcılığı ve özgünlüğü sağlayan uygulamaların artırılması,
  4. Disiplinler arası bakış açısı kazanmanın öneminin vurgulanması,
  5. Hızlı teknoloji kullanımının geliştirilmesine yönelik uygulamaların artırılması,
  6. Sürdürülebilirlik kavramının öneminin artması,
 14. Bağlam kurmanın öneminin kavranması hususları ile ilgili olarak eğitim programların ve uygulanmalarının geliştirmesi ve güncellenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.