BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Dekandan

Kişiler, kurumlar, toplumsal yapılar, kültürel bakış açıları, etkileşim ve ilişki kurma biçimleri başta olmak üzere bütün sistemler büyük bir hızla değişiyor. Söz konusu değişimlerin beraberinde getirdiği olumlu ve olumsuzluklar yaşam üzerine düşüncelerimizi farklılaştırıyor. Değişimin ekonomik refahı artıran,  toplumsal huzuru sağlayan, kültürel mirası zenginleştiren, sürdürülebilir olan, barışçıl, özgürlükçü, insani değerlere saygılı ve insanı mutlu kılan boyutlarından yanayız. Sorular soran, tartışmayı yenilik kaynağı olarak gören, görüş ve düşüncelerini “sözel, yazılı, görsel, sanatsal” araçlarla etkili bir biçimde paylaşma hedefiyle yola çıkan öğrencilere rehberlik yapma arzusundayız.

Üniversitemizin sahip olduğu zengin uygulama olanaklarıyla bilimin aydınlattığı yolda yürüyoruz. Çeyrek asırlık akademik birikimimizi “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Radyo Televizyon ve Sinema” ve “İletişim ve Tasarım” bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sizlerle paylaşıyoruz.

Başkent Üniversitesi’nin kuruluş ilkelerine bağlı, iletişim biliminin farklı boyutlarında akademik çalışmalarıyla kendilerini kanıtlamış,  her bir öğrencisini ülkesine sunacağı yeni bir armağan olarak gören akademisyen ve çalışanlarıyla İletişim Fakültesi sizleri bekliyor. Bilgiyi birlikte üretmenin, çoğaltmanın ve yaymanın mutluluğunu beraberce yaşamak dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Özcan YAĞCI

İletişim Fakültesi Dekanı