BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Dış Paydaş Çalıştayları 2022

Çalıştaylar kapsamında paydaşları ile bir araya gelen İletişim Fakültesi bünyesindeki bölümler, ders içerikleri, sektörün öğrencilerden beklentileri gibi pek çok hususta paydaşlarının görüş ve önerilerine başvurma fırsatı bulmuştur.

 

İletişim ve Tasarımı Bölümü dış paydaş çalıştayı:

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim ve Tasarımı Bölümü Dış Paydaş Çalıştayı 26 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00’da  İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. G. Senem GENÇTÜRK HIZAL’ın moderatörlüğünde, bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla ZOOM üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya, ARD Yönetim Kurulu Üyesi, KAF Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü Aziz YAYLA, GoodJob Marka Danışmanlığı Kurucu Ortağı ve Stratejisti Eren ÖZATA, TÜRKSOY İletişim Tasarımı Uzmanı / İletişim Tasarımı Mezunu Volkan YEŞİLAY ve Kreş Marka Bakımevi Yönetici Kreatif Direktörü Ziya Mert TELLİ katılım göstermiştir.

Dış paydaşların katılımıyla gerçekleşen çevrimiçi toplantıda, bölüm müfredatı, sektörel beklentiler ve gelecek projeksiyonu çerçevesinde konu başlıkları değerlendirilmiştir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü dış paydaş çalıştayı:

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dış Paydaş Çalıştayı 31 Mayıs 2022 tarihinde saat 11:00’da  bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla ZOOM üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanı Hüseyin Ali Âli Tangürek, Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanı Ramazan Sıkı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu çalışanı İlke Akman katılım göstermiştir.

Dış paydaşların katılımıyla gerçekleşen çevrimiçi toplantıda, bölüm müfredatı, sektörel beklentiler ve paydaş işbirlikleri aracılığı ile sağlanacak staj olanakları çerçevesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü dış paydaş çalıştayı:

Başkent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dış Paydaş Çalıştayı 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 13:00’da Radyo, Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Hale Künüçen’in moderatörlüğünde, bölüm öğretim elemanlarının katılımıyla ZOOM üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya, Bursa Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin, Düzce Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Günay, Sinefilozofi Dergisi Editör Yardımcısı Işkın Özbulduk Kılıç, 5. AFSAD Festival Koordinatörü Meltem Çolak ve TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Araştırmacısı Nurten Erdem katılmıştır.

Dış paydaşların katılımıyla gerçekleşen çevrimiçi toplantıda, bölüm müfredatı, sektörel beklentiler ve staj olanakları başlıkları değerlendirilmiştir.