BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Fakülte Hakkında

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, 4 Nisan 1997 tarihinde kurulmuştur. Fakültenin ilk bölümü olan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1998- 1999 akademik yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 2001- 2002 akademik yılında, Bilgi ve Belge Yönetimi ile İletişim Tasarımı Bölümleri, 2002-2003 akademik yılında ise Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü kurulmuştur.

İletişimin disiplinlerarası zenginliğinden faydalanarak oluşturulan İletişim Fakültesi'nin tüm bölümlerinde ders programları ile öğrencilerin, araştıran, düşünce üreten, inisiyatif sahibi, mesleki standartlar ve etik kurallar çerçevesinde profesyonel normları sorumlulukla yaşama geçirebilen, bilgi ve beceriyle donatılmış, kültürel bilince ve gerekli altyapıya sahip bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Öğretim programında gözetilen bu ilkeler; üniversitemizin, konularında uzmanlaşmış, deneyimli ve dinamik öğretim kadrosunun katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Misyonumuz;

İletişim Fakültesi’nin misyonu iletişimin disiplinlerarası zenginliğinden faydalanarak oluşturulan tüm bölümlerinde ders programları ile öğrencilerin, ‘’araştıran, düşünce üreten, inisiyatif sahibi, mesleki standartlar ve etik kurallar çerçevesinde profesyonel normları sorumlulukla yaşama geçirebilen, bilgi ve beceriyle donatılmış, kültürel bilince ve gerekli altyapıya sahip bireyler olarak yetişmeleri”dir.

Vizyonumuz;
Başkent Üniversitesi’nin belirlediği vizyona bağlı kalarak iletişim ve medya alanlarının her aşamasında bilimsel normlara sadık kalarak öğretim yapan ve uluslararası standartlar çerçevesinde akademik katkılar sunan bir fakülte olmaktır.