BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Medya Buluşmaları: Araştırmacı Gazetecilik 2015

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi “Medya Buluşmaları” başlığı altında düzenlenen panellerle medya profesyonelleri, uzman, öğretim elemanı ve öğrencileri yan yana getiriyor. “Türkiye’de Araştırmacı Gazetecilik” başlığı altında 4 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen üçüncü panelin konuğu gazeteci yazar İsmail Saymaz oldu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şebnem Pala’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen keyifli sohbette ülkemizde araştırmacı gazeteciliğin içerdiği anlamlar, insan hakları gazeteciliği ve tüm bunların hangi koşullarda gerçekleştirildiği konuşuldu.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal’ın yaptığı ve Ateş İlyas Başsoy’un konuşmacı olarak katıldığı “Reklamcı Nedir?” başlıklı dördüncü panelde, reklamcılığın bir meslek olarak boyutları, altyapısı ve üst yapısı, sektörün durumu, hedef kitleler, geleneksel ve yeni medyanın reklama sunduğu avantajlar ve dezavantajlar ile reklamda etik sorunlar tartışıldı.

Moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman’ın yaptığı ve yönetmen Leyla Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı “Yönetmen Olmak” başlıklı panelde bir filmin tüm yapım süreçlerinde yönetmenin üstlendiği roller, farklı türler ve yönetmenlik konuları eşliğinde yönetmenliği hedefleyen öğrenciler için bir yol haritası sunuldu.