BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Yüzler ve Sesler, Boğatepe

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yürüttüğü ve GSTMF Film Tasarımı Bölümü’nün destek verdiği “Yerel Kalkınma Modelinde Bir İletişim Stratejisi: Ekomüze” bilimsel araştırma projesi çerçevesinde Kars, Boğatepe’de alan araştırması ve çekimler gerçekleştirildi. 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı’nın yürütücülüğünde, Doç. Dr. Senem Gençtürk Hızal, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman, Doç. Dr. Pelin Aytemiz, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akgülgil Mutlu, Dr. Öğr. Üyesi Semih Delil’in araştırmacı olarak görev aldığı proje kapsamında; yapılan literatür taraması, ön hazırlık- eğitim çalışmaları sonrası 4-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Kars, Boğatepe, Susuz bölgesinde ön araştırma ve hazırlık çalışması gerçekleştirildi. 

6 öğretim üyesi, 4 lisans, 2 lisansüstü öğrencisinden oluşan 12 kişilik araştırma ekibi Kars-Boğatepe’de 14-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında on günlük alan çalışması yürüttü. 39 kaynak kişi ile derinlemesine görüşmeler yapılarak bu görüşmeler farklı mecralarda ve farklı formatlarda yayına hazırlanmak üzere görüntülü ve sesli olarak kaydedildi. Çalışmada Boğatepe’de 2000 sonrası yürütülen biyolojik ve kültürel çeşitliliğin korunması, yerel tohum çoğaltma, botanik- etnobotanik çalışmaları, yenilebilir aromatik ve şifalı bitkilerin toplanması kurutulması, kullanılması çalışmaları, kapasite geliştirme eğitim ve seminerleri, cinsiyet eşitlikçi faaliyetler, kırsal yaşamda yemek kültürü ve geleneksel gıda üretimi, dayanışmacı turizm ana başlıkları kayıt altına alınarak, yerel kalkınmada bir pratik, farklı aktörlerin tanıklıkları üzerinden görünür kılındı. Araştırma ekibi, Boğatepe’de bulunduğu süreçte, çalışmanın katılımlı hale getirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla eğitimler verdi. 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı “Halk Endüstrisi Olarak Turizm”, Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman ve Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akgülgil Mutlu “Akıllı Telefonla Çekim ve Görüntü-Ses İşleme”, Dr. Öğr. Üyesi Semih Delil “Doğru ve Etkili Sosyal Medya Yönetimi” başlıklarında yaptıkları eğitimlerle bölge katılımcıları ile buluştular. Ayrıca Boğatepe köy toplantı odasında köy çocuklarına ve ailelerine yönelik film gösterimi gerçekleştirildi. 

 

Web Sitesi: http://www.yuzlervesesler.com

YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCxzRSJZnZ7qFxgQnckCYpsQ/videos?

Kamera Arkası: https://www.youtube.com/watch?v=JJVjHKO58Sg&feature=youtu.be?