BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Seminerleri

İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ÜRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA SEMİNERİ - I

İletişim Fakültesi Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Seminerleri'nin ilki, 19-29 Ocak 2019 tarihleri arasında yedi farklı oturum olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

19 Ocak 2021 tarihinde  “İletişim Fakültesi Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri I" kapsamında Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu “Üniversitelerarası Akademik Sıralama Sistemleri ve Akademik Performans Ölçümüne Yönelik Genel Eğilimler” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 


 

20 Ocak 2021 tarihinde "Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri I" kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya Bilgin "Yeni Akademik Teknolojilere Giriş" başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 

21 Ocak 2021 tarihinde "Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri I" kapsamında Prof. Dr. Füsun Eyidoğan “AB Projeleri ve Başvuru Süreçleri” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 

26 Ocak 2021 tarihinde "Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri I" kapsamında Doç. Dr. Gökay Özerim' “Jean Monnet Programı: Modüller ve Kürsüler” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 

27 Ocak 2021 tarihinde "Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri I" kapsamında Prof. Dr. Yavuz Ercil “Uluslararası Yayın Tecrübesi Aktarımı” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 

28 Ocak 2021 tarihinde "Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri I" kapsamında Prof. Dr. Andaç Demirtaş Madran “Uluslararası Yayın Tecrübesi Aktarımı” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 

29 Ocak 2021 tarihinde "Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri I" kapsamında Prof. Dr. Helga Rittersberger Tılıç ve Prof. Dr. Doğan Tılıç’ın “Uluslararası Yayın Tecrübesi Aktarımı” başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir. İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK ÜRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA SEMİNERİ - II

 

İletişim Fakültesi Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Seminerleri'nin ikincisi, 2022'nin Haziran ayında dört farklı oturum olarak düzenlenmiştir. 10 Haziran 2022 tarihinde “İletişim Fakültesi Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri II” kapsamında Prof. Dr. Günseli Bayraktutan “TÜBİTAK Projeleri Tecrübe Aktarımı” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 

17 Haziran 2022 tarihinde “İletişim Fakültesi Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri II” kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Cihan Dizdaroğlu “Post-Doc Tecrübe Aktarımı” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 

20 Haziran 2022 tarihinde “İletişim Fakültesi Akademik Üretimde Uluslararasılaşma Semineri II” kapsamında Prof. Dr. Yunus Gökmen “Uluslararası Yayın Tecrübe Aktarımı” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.