BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Dekandan

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 1997-1998 öğretim yılında kuruldu. Önce
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile eğitim - öğretim hayatına başlayan fakülte,
2002-2003 yılında İletişim Tasarımı Bölümü’nü, 2003-2004 yılında da Radyo-TV ve
Sinema Bölümü’nü bünyesine kattı.

İletişimin disiplinlerarası zenginliğinden faydalanarak oluşturulan İletişim
Fakültesi’nin tüm bölümlerinde ders programları ile öğrencilerin, araştıran,
düşünce üreten, inisiyatif sahibi, mesleki standartlar ve etik kurallar çerçevesinde
profesyonel normları sorumlulukla yaşama geçirebilen, bilgi ve beceriyle
donatılmış, kültürel bilince ve gerekli altyapıya sahip bireyler olarak yetişmeleri
amaçlanmaktadır.

Öğretim programında gözetilen bu ilkeler üniversitemizin, konularında
uzmanlaşmış, deneyimli ve dinamik öğretim kadrosunun katkılarıyla
gerçekleştirilmektedir.

Sizleri de aramızda görmek bize mutluluk verecektir.


Sevgi ve Saygılarımla.

 

Prof.Dr.Özcan Yağcı

İletişim Fakültesi Dekanı