BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi

 

Duyurular
Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilciliği Adaylık Başvuruları

Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilcisi (RTS, HİT ve İTA) Seçimleri Adaylık Başvuru Süreci 10 – 15 Kasım 2021 Tarihleri Arasındadır. Başvurular, propaganda süreçleri ve oylama, yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu

 

Yükseköğretim Kurumları öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal öğrenci Konseyi Yönetmeliği’ne göre öğrenci konseyi bölüm temsilcisi adaylarında aranacak nitelikler şunlardır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

Temsilci adaylarının yukarıda belirtilen şartları karşıladıklarına dair adaylık başvuru formunu ve kampanya sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin taahhütnameyi doldurarak Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Emrah Çağlıyan’a doğrudan ulaştırması ya da cagdasc@baskent.edu.tr adresine ulaştırması gerekmektedir.

Not: Başvurular, propaganda süreçleri ve oylama, yüz yüze gerçekleştirilecektir.