Doç. Dr. KIVILCIM ROMYA BİLGİN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2082
E-Posta : krbilgin[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Kara Harp Okulu Komutanliği, Uluslararasi İlişkiler
 • Yüksek Lisans (2008), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Lisans (2004), Başkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi

Çalışma Alanları


 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

Ödüller


 • Romya Bilgin K. Study Performance Award. Orta Doğu Teknik Üniversitesi", ODTÜ - Ankara", 17/05/2007.

Kitaplar


 • Romya Bilgin K. Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji İlişkisinde Yapay Zekâ. In:Geleceği Şekillendiren Teknoloji: Yapay Zeka. Ankara: Nobel; 2023

 • Ongun Y, Mercan S, Romya Bilgin K. İngiltere Nefret Suçları, Hak ve Özgürlükler. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2022

 • Romya Bilgin K. Savaşlarda Eski Mağdurlar ve Araçsallaşan Yeni Aktörler: Kadınlar ve Çocuklar. In:Erhan Büyükakıncı editors. Savaşın Dönüşümü Yeni Dinamikler, Aktörler ve Araçlar. Ankara: Liberte; 2021

 • Romya Bilgin K. Siyasi Krizler, Meşruluk ve Bir Yöntem Olarak İletişim. In:F. Senem Güngör - Kıvılcım Romya Bilgin editors. Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak. Gazi Kitabevi: Ankara; 2020

 • Güngör FS, Romya Bilgin K. Kriz Yönetimi: Kaçınılmazı Anlamak. Ankara: Gazi Kitapevi; 2020

 • Romya Bilgin K. System Approach in the International Relations. In:Yavuz Ercil, Çiğdem Baskıcı editors. Systems and System Thinking. : Trafford Publishing; 2020

 • Romya Bilgin K. Re-Analyzing the Causes of War Phenomenon through the Nature of War. In:Christian Ruggiero, Hasa Arslan, Giovanna Gianturco editors. Contemporary Approaches in Social Sciences. : Bialystok; 2019

 • Demirağ Y, Mercan S, Romya Bilgin K. Yelda Demirağ, Sezgin Mercan, Kıvılcım Romya Bilgin editors. Suriye'den Gelen Sığınmacılar ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkileri Projesi. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2019

 • Karadağ H, Romya Bilgin K. Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik. In:Cem Oğultürk editors. Türkiye Jeopolitiği. İstanbul: MSÜ Yayınları; 2019. p.94-107.

 • Romya Bilgin K. Media and Narrative in the Relationship between War and Society: A Movie Review. In:Emrah Doğan, Nuran Öze editors. Issues in Communication Media and Public Relations. Londra: IJOPEC; 2018. p.117-128.

 • Romya Bilgin K. Johan Galtung. In:Erhan Büyükakıncı editors. Barış Çalışmaları. Ankara: Liberte; 2018

 • Mercan S, Romya Bilgin K. Tarihten Günümüze Almanya'nın Küresel Stratejisi. In:Cengiz Dinç editors. Küresel ve Büyük Güçlerin Stratejileri. Ankara: Orion; 2017

 • Romya Bilgin K, Ülgen GA. Clausewtiz. In:Erhan Büyükakıncı editors. Savaş Çalışmaları. Ankara: Liberte; 2016

 • Mercan S, Romya Bilgin K, Gökmenoğlu E. Avrupa Birliği ve Afrika İlişkileri: Yeni Bir Dönem Doğru. In:Cengiz Dinç editors. Avrupa ve Avrupa Birliği. Ankara: Savaş Yayınevi; 2015

Makaleler


 • Romya Bilgin K, Küçükşabanoğlu Z. ABD nin Yeni Güç Stratejisinde Yapay Zekâ. Turkish Studies, 2023; 18(1):-. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Mercan S, Romya Bilgin K, Karadağ H, Ongun Y. Academic Trends in European Union Studies in Turkey within the Framework of Turkey-EU Relations.. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 2022; 19(76):1-16. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Romya Bilgin K. BM ve NATO'nun Barış Operasyonları Doktrinlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Avrasya Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2020; 7(12):176-194. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Romya Bilgin K. Savaşın Stratejik Parçası Anlatı: Afganistan Örneği. Turkish Studies, 2019; 14(5):-. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Romya Bilgin K. Barış Operasyonlarına Kavramsal ve Kuramsal Bakış. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018; 2(2):21-36.

 • Romya Bilgin K, Tansel İlic D. Pierre Bourdieu ile Savaşı Yeniden Okumak. PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018; (32):171-177. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Romya Bilgin K. New Aspect of the Relationship between War and Strategy: Strategic Narrative. Humanities and Social Science Review, 2018; 8(1):-. ( index copernicus )

 • Romya Bilgin K. Burak Gülboy, Mutlak Savaş: Birinci Dünya Savaşı?nın Kökenleri Üzerine Clausewitzyen Bir Çözümleme. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2016; 12(48):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Romya Bilgin K. Clausewitz'in Savaş Teorisi ve Yeni Savaş Çalışmaları. Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Dergisi, 2016; 2(8):-.

 • Romya Bilgin K. Savaşı Anlamak için Savaş Çalışmalarını Anlamak. Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler, 2013; 1(1):-.

 • Romya Biglin K, Mercan S. European Financial Assistance Provided to Turkey and CEECs: An Equity Shift. Turkish Studies, 2011; 6:3-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Romya Bilgin K. Yapay Zeka Teknolojileri ve Uluslararası Sistem. 8. İstanbul Güvenlik Konferansı: ; 03/11/2022 - 04/11/2022

 • Romya Bilgin K. Türkiye-AB İlişkileri Çerçevesinde Akademik Eğilimler. IX. Uluslararası İilişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: ; 26/05/2022 - 29/05/2022

 • Romya Bilgin K. Savaş Çalışmalarında Yapay Zekanın Yeri ve Geleceği. IX. Uluslararası İilişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi: ; 26/05/2022 - 29/05/2022

 • Mercan S, Romya Bilgin K. Normatif Aktör Avrupa Birliği'nin Küresel Yönetişim Krizi. IV. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Ankara; 16/10/2020 - 17/10/2020

 • Romya Bilgin K. Yapay Zeka Teknolojilerinin Uluslararası Sistem Üzerindeki Etkileri. International Management and Social Science Conference: ; 17/09/2020 - 18/09/2020

 • Romya Bilgin K. Savaşın Anlatılmayanları: Kadınlar ve Çocuklar. III. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi: ; 12/09/2019 - 13/09/2019

 • Romya Bilgin K. BM ve NATO Barış Operasyonları Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi. ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: ; 27/04/2019 - 29/04/2019

 • Romya Bilgin K. Narrative as the Strategic Part of War: The Case of Afghanistan. 9. Uluslararası Sosyal Bilimlerde GÜncel Tartışmalar Kongresi: ; 02/04/2019 - 04/05/2019

 • Romya Bilgin K. Re-Analyzing The Causes of War Through The Changing Character of War. XIX. European Conference on Social and Behavioral Science: ; 30/01/2019 - 31/01/2019

 • Romya Bilgin K. Barış Çalışmalarında Düşüncenin ve Aktivizmin Öncüsü: Johan Galtun. II. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi: ; 15/11/2018 - 17/11/2018

 • Romya Bilgin K. Consuming War as an Enteratinment Tool. 8. International Congress on Current Debates in Social Sciences: ; 28/09/2018 - 30/09/2018

 • Romya Bilgin K. "Militainment" Kavramına İlişkin Kuramsal Bir Tartışma. ASEAD 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUM: ; 05/05/2018 - 07/05/2018

 • Romya Bilgin K. Barış Operasyonlarında Stratejik İletişim. 16 th International Symposium Communication in the Millennium: Eskişehir; 25/04/2018 - 28/04/2018

 • Tansel İlic D, Romya Bilgin K. Yeni Savaş Çalışmalarını Pierre Bourdieu Üzerinden Okumak. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 29/11/2017 - 01/12/2017

 • Romya Bilgin K. New Aspect of th Relationship Between War and Strategy: Strategic Narrative. International Journal Arts and Sciences: Roma İtalya; 14/11/2017 - 17/11/2017

 • Romya Bilgin K. Savaş ve Strateji İlişkisinin Yeni Görünümü: Stratejik Anlatı. I. İLİŞKİSEL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ: ; 13/04/2017 - 14/04/2017

 • Romya Bilgin K. AB'nin Genişleme Politikasının Yansıması Olarak Mali Yardımlar. Siyasi İlimler Beşinci Lisansüstü Konferansı: ; 20/10/2007