Prof. Dr. UĞUR GÜNGÖR

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6723
E-Posta : ugungor[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Princeton Üniversitesi- Doktora Sonrasi, Uluslararasi İlişkiler
 • Doktora (2006), İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler
 • Yüksek Lisans (1997), Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararasi İlişkiler
 • Lisans (1991), Kara Harp Okulu, İşletme

Çalışma Alanları


 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • ULUSLARARASI GÜVENLİK VE TERÖRİZM

Kitaplar


 • Güngör U. Bölgesel Güvenlik Kompleksi. In:Mehmet Şahin- Ömer Faruk Kocatepe editors. 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenlik. Ankara: Nobel; 2022. p.157-170.

 • Güngör U. Kore Savaşı ve Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Politikalarına Etkileri. In:Zuhal Karakoç Dora editors. Türkiye'nin Sınır Ötesi Askeri Varlığı: Tarihi ve Politik Perspektif. Ankara: Gazi Kitapevi; 2022. p.1-24.

 • Güngör U. Savunma Sanayinin Dönüşümünde Yeni Savaşları Aramak. In:Erhan Büyükakıncı editors. Savaşın Dönüşümü: Yeni Dinamiklşer, Aktörler ve Araçlar. Ankara: Adres Yayınları; 2021. p.329-367.

 • Güngör U. Barışı Koruma Stratejisi. In:Ali Karaosmanoğlu, Ersel Aydınlı editors. Strateji Düşüncesi: Kuram, Paradoks, Uygulama. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi; 2020

 • Güngör U. Güvenlik Sorunsalına Alternatif Bakışlar: Terörizm Olgusu ve Türk Dış Politikası. In:Tarık Oğuzlu ve Yelda Ongun editors. Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar ve Teorik Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın; 2019

 • Sütalan Z, Güngör U. Future Trends in Terrorism. In:Adil Duyan editors. Defense Against Terrorism: Different Dimension and Trends of an Emerging Threat. Amsterdam: IOS Press; 2012. p.75-88.

 • Güngör U. Türk Dış Politikası ve Barışı Koruma. In:Yelda Demirağ ve Özlen Çelebi editors. Türk Dış Politikasının Son On Yılı. Ankara: Palme; 2011. p.455-481.

 • Güngör U. Why States Contribute to Peace Operations: Motivations Behind Turkey's Involvement. New York, London and Germany: Lambert Academic Publishing; 2011

 • Güngör U. Savaşın Değişen Niteliği ve Barışı Koruma. In:Haldun Yalçınkaya editors. Savaş: Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitapevi; 2010. p.53-75.

Makaleler


 • Güngör U. The Security Dimension of the Turkey-EU Relations. Geostrategic Pulse, 2019; (278):-.

 • Güngör U. Terörizm Stratejisi mi? Terörizmin Stratejileri mi?. Gazi Akademik Bakış, 2019; 12(24):1-17. ( DOAJ/ProQuest/Copernicus/SSRN,Elsevier )

 • Güngör U. Leading peace operations: Turkey's experience. SAM Paper, 2018; 32(2):367-402. ( ASOS, EBSCOHOST, MLA, DRJI )

 • Güngör U, Güney O. Uluslararası İlişkilerde Güvenliğin Dönüşümü Çerçevesinde Bilgi Güvenliği ve Siber Savaş. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 2017; 14(55):131-146. ( EBSCO )

 • Güngör U. The United Nations Peace Operations and Motivations that Lie at the Roots of Turkey's Involvement. SAM Paper, 2015; (11):-.

 • Güngör U. Utilising Partnerships to Reach Anti-Terrorism Audiences Across the Globe, in collaboration with the United Nations, anti-terrorism community members were reached all the way in Nigeria. NATO Allied Command Transformation (ATC) Newsletter Transformer, 2013; 9:2-.

 • Güngör U, Akgül F. After NATO's Libya Intervention: Any Implication for International Law?. Terrorism An Electronic Journal and Knowledge Base, Inter-University Center for Terrorism Studies, 2013; 2(1):-.

 • Güngör U, Öğün MN, Erzurum K. Will The International Community Fail in Afghanistan?. , 2011; 9(17):11-41. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Güngör U. From Conflict Management to Conflict Transformation. SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2010; 8(15):37-75. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Güngör U. Obama'nın Gözden Geçirdiği Afganistan Stratejisi. Jeopolitik, 2010; (72):22-28.

 • Güngör U. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO'nun Yeni Misyonu. Jeopolitik, 2009; (64):49-57.

 • Güngör U. Günümüzde Barış Operasyonları. Güvenlik Stratejileri Dergisi (ISI), 2008; (8):7-20.

 • Güngör U. Barışı Destekleme Harekatındaki Artışın ve Değişimin Nedenleri. Kara Kuvvetleri Dergisi, 2008; 7(26):28-33.

 • Oğuzlu T, Güngör U. Peace Operations and the Transformation of Turkey's Security Policy. Contemporary Security Policy (ISI), 2006; 27(3):472-488. ( International Bibliography of the Social Sciences )

 • Güngör U. The future of NATO and Peace Operations. Science Journal of Army Academy, 2002; 12(3):69-83.

 • Güngör U. Collective Security. Journal of Defense Sciences, 2002; 1(2):44-56.

 • Güngör U. The United Nations Peacekeeping Operations During the Cold War Era. Science Journal of Army Academy, 2001; 3(4):88-106.

 • Güngör U. The Nature of the United Nations Peacekeeping Operations. Science Journal of Army Academy, 1999; 1(1):31-46.

 • Güngör U. The role of Turkey for NATO in the post-Cold War era. Science Journal of Army Academy (ISI), 1998; 8(2):71-95.

Bildiriler


 • Güngör U. The Role of Turkish Special Operation Forces at Turkey's Combatting Terrorism. PfP Consortium, Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group, 20th Annual Conference: Gdynia-Poland; 27/09/2022 - 01/10/2022

 • Güngör U. Future Trends in Conflict (The Role of Territorial Defense Forces in Peace and War). PfP Consortium, Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group, 20th Annual Conference: Gdynia-Poland; 27/09/2022 - 01/10/2022

 • Güngör U. Proxy Warfare: Why do States Engage in Proxy Wars?. PfP Consortium Euro Atlantic Studies Working Group 2th Annual Conference: Kösice-Slovakia; 01/10/2021 - 02/10/2021

 • Güngör U. An analysis of education of military officers in Turkish Armed Forces. 16ncı ERGOMAS (European Research Group on Military and Society): Tartu, Estonya; 19/07/2021 - 23/07/2021

 • Güngör U. Continous Professional Development. FLE Joint Conference: Unity in Diversity Conference: TOBB ETU; 21/06/2019 - 22/06/2019

 • Güngör U. Teröristlerin Medyayı Kullanımı. Terörizmle Mücadele Kursu: Bakü/Azerbaycan; 15/04/2019 - 19/04/2019

 • Güngör U. Terörizmle Mücadelede Görüşmeler. Terörizmle Mücadele Kursu: Bakü/Azerbaycan; 15/04/2019 - 19/04/2019

 • Güngör U. Terörizmin Stratejisi ve Taktikleri. Terörizmle Mücadele Kursu: Bakü/Azerbaycan; 15/04/2019 - 19/04/2019

 • Güngör U. Terörizmin Tanımı, Tarihi ve Gelişimi. Terörizmle Mücadele Kursu: Bakü/Azerbaycan; 15/04/2019 - 19/04/2019

 • Güngör U. Global Terrorism Overview. Counter Terrorism Capacity Building Course: Cezayir; 30/03/2019 - 04/04/2019

 • Güngör U. Terrorism strategies and tactics. Counter Terrorism Capacity Building Course: Cezayir; 30/03/2019 - 04/04/2019

 • Güngör U. Terrorism and Media. Counter Terrorism Capacity Building Course: Cezayir; 30/03/2019 - 04/04/2019

 • Güngör U. Ortak Güvenlik: Barış İnşası, Barışı Koruma, Barışı Güçlendirme Misyonları. Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü: Başkent Üniversitesi SAM; 23/02/2019

 • Güngör U. PKK Terrorist Organization. Defence Against Terrorism Course: Ankara; 11/02/2019 - 15/02/2019

 • Güngör U. Terrorism strategies and tactics. Defence Against Terrorism Course: Ankara; 11/02/2019 - 15/02/2019

 • Güngör U. Future Trends in Terrorism. Defence Against Terrorism Course: Ankara; 11/02/2019 - 15/02/2019

 • Güngör U. What Lies Ahead? Scenarios for the Future and Policy Recommendations. Terrorist Use Of WMD Course: Ankara; 10/12/2018 - 14/12/2018

 • Güngör U. The Place of WMD in Security Concepts. Terrorist Use Of WMD Course: Ankara; 10/12/2018 - 14/12/2018

 • Güngör U. Terörizmin Tanımı, Tarihi ve Gelişimi. Terörizmle Mücadele Kursu: Taşkent/Özbekistan; 19/11/2018 - 23/11/2018

 • Güngör U. Terörizmin Stratejisi ve Taktikleri. Terörizmle Mücadele Kursu: Taşkent/Özbekistan; 19/11/2018 - 23/11/2018

 • Güngör U. Teröristlerin Medyayı Kullanması. Terörizmle Mücadele Kursu: Taşkent/Özbekistan; 19/11/2018 - 23/11/2018

 • Güngör U. Terörizmle Mücadelede Görüşmeler. Terörizmle Mücadele Kursu: Taşkent/Özbekistan; 19/11/2018 - 23/11/2018

 • Güngör U. Border Security in Security Concept. Border Security, Refugees and Counter Terrorism: Ankara; 05/11/2018 - 09/11/2018

 • Güngör U. Terrorists' Use of Media. Terrorism and Media Course: Ankara; 22/10/2018 - 26/10/2018

 • Güngör U. NATO and Southeastern Flank. NATO Senior Policy Course: Münih/Almanya; 10/09/2018 - 14/09/2018

 • Güngör U. The regional Security and Turkey. 2018 International Conference on Military Education: Republic of China (Taiwan); 24/07/2018 - 25/07/2018

 • Güngör U. Teröristlerin Medyayı Kullanması. Terörizm ve Medya Kursu: Bakü/Azerbaycan; 16/07/2018 - 20/07/2018

 • Güngör U. Terörizmin Tanımı, Tarihi ve Gelişimi. Terörizm Ve Medya Kursu: Bakü/Azerbaycan; 16/07/2018 - 20/07/2018

 • Güngör U. Terrorism Strategies, Tactics and Methods. Critical Infrastructure Protection From Terrorist Attacks: MARSEC COE İstanbul; 21/05/2018 - 25/05/2018

 • Güngör U. Suicide Bombing- Turkish Case. Suicide Bombing Course: Ankara; 16/04/2018 - 20/04/2018

 • Güngör U. Adhoc Coalitions in Peace Operations (Alliance planning and coalition warfare: historical and contemporary approaches). PfP Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group 18th Annual Conference: Belgrade/Serbia; 16/04/2018 - 20/04/2018

 • Güngör U. Legal aspect of Peacekeeping. Law of Armed Conflict: PfP Training Center/Ankara; 21/02/2018

 • Güngör U. Yabancı Dil Eğitiminde Yöntemler ve Ön Lisans-Lisans Seviyesinde Yabancı Dİl Eğitimi. Jandarma Kariyer Yönetimi ve Bilimsel Araştırmalar Çalıştayı: ; 20/02/2018 - 21/02/2018

 • Güngör U. Terrorists' Use of Media. Terrorism and Media Course: Ankara; 04/12/2017 - 08/12/2017

 • Güngör U. Foreign Figters Finance. Finance Terrorism Course: Ankara; 03/04/2017 - 07/04/2017

 • Güngör U. 15 Temmuz Sonrası Ordu. 15 Temmuz Sonrası Devlet, Dış Politika ve Ordu: İstanbul Politikalar Merkezi; 01/12/2016

 • Güngör U. Terrorists' Use of Media. Terrorism and Media Course: Ankara; 21/11/2016 - 25/11/2016

 • Güngör U. Foreign Figters. Defence Against Terrorism Course: Tashkent/Uzbekistan; 24/10/2016 - 28/10/2016

 • Güngör U. Future Trends in Terrorism. Defence Against Terrorism Course: Tashkent/Uzbekistan; 24/10/2016 - 28/10/2016

 • Güngör U. İntihar Eylemleri. Terörün Değişen Yüzü: Başkent Üniversitesi SAM; 25/02/2016

 • Güngör U. Turkey's Position in Cyprus Issue. Geopolitics and Energy in the Middle East Workshop: Jerusalem/ Israel; 09/02/2016 - 12/02/2016

 • Güngör U. Terrorists' Use of Media. Terrorism and Media Course: Ankara; 07/11/2015 - 11/11/2015

 • Güngör U. Logistics in UN Peace Operations. Staff Officers Logistics Orientation Course: ; 11/05/2015 - 22/05/2015

 • Güngör U. Turkey's Relation with the West Through Prism of NATO. IPIS-ORSAM Joint Workshop on Turkey-Iran Relations: Tehran/Iran; 26/04/2015 - 27/04/2015

 • Güngör U. Peacekeeping Operations. Crisis Management Course: ; 26/11/2013

 • Güngör U. COE DAT contribution to ISAF Pre-deployment Training. NATO Combined Training Conference: Munich/Germany; 17/06/2013 - 22/06/2013

 • Güngör U. Terrorists' Use of Media. Terrorism and Media Course: Ankara; 21/01/2013 - 25/01/2013

 • Güngör U. Structure of United Nations Peace Operations. UN Military Observer Course: Ankara; 23/05/2011 - 03/06/2011

 • Güngör U. Legal Framework of United Nations Peace Operations. UN Military Observer Course: Ankara; 23/05/2011 - 03/06/2011

 • Güngör U. Peacekeepers' Introduction to the United Nations Peace Operations. UN Military Observer Course: Ankara; 23/05/2011 - 03/06/2011

 • Güngör U. Strategic Communication in Peace Support Operations. Strategic Communication Course: Ankara; 11/04/2011 - 15/04/2011

 • Güngör U. Civilian Environment in Peace Operations. NATO Tactical CIMIC Course: Ankara; 21/03/2011 - 01/04/2011

 • Güngör U. Cultural Awareness in Peace Operations. NATO Tactical CIMIC Course: Ankara; 21/03/2011 - 01/04/2011

 • Güngör U. Civilian Organizations. NATO Tactical CIMIC Course: Ankara; 21/03/2011 - 01/04/2011

 • Güngör U. Strategic Communication in Peace Support Operations. Strategic Communication Course: Ankara; 08/04/2010 - 12/04/2010

 • Güngör U. Crisis Response Operation-Afghanistan Case. Crisis Management Course: Munich/Germany; 28/02/2010 - 12/04/2010

 • Güngör U. Civilian Organizations. NATO Tactical CIMIC Course: Ankara; 12/10/2009 - 23/10/2009

 • Güngör U. Civilian Environment in Peace Operations. NATO Tactical CIMIC Course: Ankara; 12/10/2009 - 23/10/2009

 • Güngör U. Cultural Awareness in Peace Operations. NATO Tactical CIMIC Course: Ankara; 12/10/2009 - 23/10/2009

 • Güngör U. Peacekeepers' Introduction to the United Nations Peace Operations. UN Military Observer Course: Ankara; 20/05/2008 - 06/06/2008

 • Güngör U. Structure of United Nations Peace Operations. UN Military Observer Course: Ankara; 20/05/2008 - 06/06/2008

 • Güngör U. Legal Framework of United Nations Peace Operations. UN Military Observer Course: Ankara; 20/05/2008 - 06/06/2008