Dr. Öğr. Üyesi DENİZ TANSEL İLİC

Radyo, Televizyon ve Sinema ProgramıTel : 0312 246 6654
E-Posta : tanseld[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2014), Ankara Üniversitesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon
 • Yüksek Lisans (2007), Ankara Üniversitesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon
 • Lisans (2002), Başkent Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim

Çalışma Alanları


 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • İlic E. ;Deniz Tansel İlic, Erkan Uzun (Son Okuma) editors. Film Atölyesi Sinemanın İmgelem Araçları. Ankara: Pharmakon; 2017

 • Tansel İlic D. ;Herbert Marcuse?nin Libidinal Marksist Kuramı Üzerinden 68 Gençlik Hareketini Okumak. In:Erdal Dağtaş editors. Özgürleşmenin Yolları. Ankara: Ütopya Yayınevi; 2016

 • Tansel İlic D. ;Sinemanın Rüya İmgeleri. In:Şebnem Pala Güzel editors. Grotesk. Ankara: Bilgesu; 2016. p.91-114.

 • Tansel İlic D. ;Sosyal Reyting: Biri Ne İzlediğimizi İzliyor. In:Sedat Özel editors. Yeni Medya Çağında Televizyon. İstanbul: Derin; 2015. p.109-128.

 • Tansel İlic D. ;Deniz Tansel İlic / Mikail Col editors. Varoluşçuluk ve Yeni Kara Film: David Lynch Örneği. Saarbrücken, Almanya: Türkiye Alim Kitapları; 2014

 • Tansel İlic D. ;Çetin Altan. In:Deniz Tansel İlic editors. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce 9. Cilt Dönemler ve Zihniyetler. İstanbul: İletişim; 2009. p.424-450.

Makaleler


 • Tansel İlic D. ;Yaratıcı Endüstrileri ve İletişim Alanını Kurtlarla Koşan Kadınlar Üzerinden Okumak. Moment Dergi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2016; 2(2):309-316.

 • Tansel İlic D. ;Pierre Bourdieu ve Televizyon Alanı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 2015; 8(4):321-340.

 • Tansel İlic D. ;Haber Üretiminde Göreli Özerklik Problemi: Bir Saha Araştırması. İnsan ve İnsan, 2015; (2):30-40.

 • Tansel İlic D. ;Türkiye?deki Anaakım Televizyon Kanallarında Editoryal Bağımsızlık ? Profesyonellik İdeolojisi İlişkisi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2014; 2(4):100-122.

 • Tansel İlic D. ;Yapılaşma Kuramı ve Haber Üretim Süreci. UHİVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2014; 2(1):108-120. ( ResearchBib )

 • Tansel İlic D. ;Mardin?de Güzel Bir Sinema Festivali ve Film Atölyesi. İletişim Araştırmaları Dergisi, 2009; 7(1):197-199.

Bildiriler


 • Tansel İlic D, Romya K. ;Yeni Savaş Çalışmalarını Pierre Bourdieu Üzerinden Okumak. 17. Sosyal Bilimler Kongresi: Ankara; 30/11/2017 - 01/12/2017

 • Tansel İlic D. ;The Authoritarian Personality and Prejudice Against Mental Illness. International Journal of Arts & Sciences, Freiburg Conference: Freiburg, Almanya; 27/11/2017 - 01/12/2017

 • Tansel İlic D. ;A Nietzschean Analysis of News Content. International Journal of Arts & Sciences Rome Conference: Roma, İtalya; 14/11/2017 - 17/11/2017

 • Tansel İlic D. ;Yeni İzleme Ölçüm Tekniği Olarak Sosyal Reyting. Yeni Medya Çalışmaları 3. Ulusal Kongre: ; 13/04/2017 - 14/04/2017

 • Tansel İlic D. ;Ayrışma Niyetini ve İtibar Nesnelerini Reddedenler. 1. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi: Yeditepe Üniversitesi; 13/04/2017 - 14/04/2017

 • Tansel İlic D. ;Büyüsel Düşünce, Rüyalar ve Sinemada Yaratıcılık. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu 5: Başkent Üniversitesi; 13/10/2016 - 14/10/2016

 • Tansel İlic D. ;1968 Gençlik Hareketini Herbert Marcuse?nin Libidinal Marksist Kuramı Üzerinden Okumak. 11. Karaburun Sosyal Bilimler Kongresi: Karaburun, İzmir; 31/08/2016 - 04/09/2016

 • Tansel İlic D. ;Medya Alanında İşe Alım Sürecinde Kültürel ve Sosyal Sermaye Temelli Eşitsizlik. 3. Pierre Bourdieu Sempozyumu: Akdeniz Üniversitesi Antalya; 14/04/2016 - 15/04/2016

 • Tansel İlic D. ;Play, Madness and Images. Inter-Disciplinary.Net 3rd Global Play Conference: Prag - Çek Cumhuriyeti; 01/10/2014 - 03/10/2014

 • Tansel İlic D. ;Globalization and Labor Process in Newsroom. Mini Conference Globalization: Inholland University; 10/02/2011

 • Biber A, Tansel D. ;Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Anlamı, Önemi ve Kapsamına İlişkin Kuramsal Bir Değerlendirme. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi: Çukurova Üniversitesi; 27/10/2008 - 29/10/2008