Prof. Dr. HİDAYET HALE KÜNÜÇEN

Radyo, Televizyon ve Sinema ProgramıTel : 0312 246 6821
E-Posta : kunucen[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Gazi Üniversitesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon
 • Sanatta Yeterlilik (1993), Marmara Üniversitesi, Sinema -Televizyon Ve Fotografi Ana Sanat Sali
 • Yüksek Lisans (1989), Anadolu Üniversitesi, Sinema-Televizyon Ana Bilim Dali
 • Lisans (1983), Anadolu Üniversitesi, Sinema Ve Televizyon

Çalışma Alanları


 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

 • UYGULAMALI İLETİŞİM

Ödüller


 • Künüçen HH, Akbaş L. Best Reseacrher Award of 2017. SRA - Strategic Rresearchers Academy", Antalya", 14/10/2017.

Kitaplar


 • Künüçen HH. H. Hale Künüçen editors. Bilim Yönetim Yükseköğretim Kerkük'ten Başlayan Bir Başarı Hikayesi. Ayrıntı Basım Yayım ve Matbaacılık: Güneş Kitabevi; 2017. p.1-539.

 • Künüçen HH, Olguntürk K. Yeni Film Dili: Amatör Video. In:Rıdvan Şentürk editors. Dijital Sinema - Kuramdan Tekniğe. Şenyıldız Matbaacılık İstanbul: İnsanArt İnsan Yayınları; 2016. p.111-142.

 • Künüçen H. H.Hale Künüçen editors. Radyo Söyleşileri. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi; 2008

 • Künüçen H. Etkili İletişim. In:Uğur Demiray editors. GENEL İLETİŞİM. Ankara: Pegem A Yayınları; 2007. p.55-70.

 • Künüçen H. Afganistan Sineması. In:Esra Biryıldız, Zeynep Çtin Erus editors. ÜÇÜNCÜ SİNEMA. İstanbul: Es Yayınlar; 2007. p.218-250.

 • Künüçen H. Sinemada Anlamı Oluşturan Öğelerden Oyunculuk ve Türk Sineması Örneği. In:Esen Onat, Sercan Yıldırım editors. GÖSTERGEBİLİM TARTIŞMALARI. Matbaa 70, İstanbul: Multilingual Yayınevi; 2001. p.242-252.

Makaleler


 • Künüçen HH. Ülkü Erakalın Makalesi / Article Erakalin Ulku. The Encyclopaedia of Islam Three, 2019; 2019-6(3):31-32. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Künüçen HH. Nuri Bilge Ceylan'ın Filmlerinde Kadın Oyuncular ve Yakın Çekim Sahneleri. Etkileşim, 2018; 1(1):132-153.

 • Künüçen HH. Practical Suggesstions for Academic Collabaration Between Disciplines in the Faculties of Communication. The Online Journal of Communication and Media, 2017; 3(3):20-24. ( Diğer Index )

 • Künüçen AŞ, Künüçen HH, Temel S. Transmission of Educational Content in Social Media: The Case of Uzman TV. The Journal of Interdisciplinary Education, 2016; 15(1):69-89. ( ? )

 • Künüçen HH. Twitter as a Means and Form of Communication. The Online Journal of Communication and Media, 2016; 2(2):32-46.

 • Künüçen HH. Sinemada Oyunculuk. Türk Sinemasının 100.Yılına Armağan, 2015; 1:9-29.

 • Künüçen H. "Türk Sinemasının `En İyi Aşk Film' Selvi Boylum Al Yazmalım" Filminde Yakın Çekimin Gücü, Bilig, Journal of Social Sciences of the Turkish World, sayı: 46, Yaz 2008.. Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2015; 6(6):939-948. ( MLA )

 • Künüçen HH. The Effects of Digital Communication on Cinema: A New Film Language. Journal of Media Critiques-Digital Communication Impact Special Issue (JMC), 2014; 1(3):235-245. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Künüçen H, Olguntürk K. Görsel İletişim Öğelerinin Yeni Bir Medya Dili Olarak Sinemada Yeniden Tasarımı. Online Journal of Art and Design, 2014; 3(2):10-. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Künüçen HH, Olguntürk K. A New Film Language: 'Amateur Video'. The Turkish Journal of Design and Communication - TOJDAC, 2012; 2(2):1-9. ( The International Bibliography of the Social Sciences )

 • Künüçen HH, Karadaş N. Türk Sinemasında Kadına Yüklenen Sosyal Roller: Türkan Şoray Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2011; 1(1):393-402.

 • Künüçen H. Sözcük Sanatı Edebiyattan Görüntü Sanatı Sinemaya Sevginin Aktarılışı (Cengiz Aytmatov'un Al Yazmalım Selvi Boylum adlı eserinden aynı adla sinemaya uyarlanan filmin uyarlama üzerine düşündürdükleri). Bilig, Journal of Social Sciences of the Turkish World, 2008; 46(46):9-36. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Künüçen H, Künüçen AŞ, Mirici İ, Künüçen A, Öztürk Z. CD-Based Presentation Script of the `Needs for the Distance Education' Unit in the Foundations of the Distance Education Course. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 2003; 3(2):20-29. ( Social Sciences Citation Index )

 • Künüçen H, Künüçen A. Sinemanın Türkiye'ye Girişi ve İlk Yıllar. TÜRKLER, Yeni Türkiye Yayınları, 2002; XV.:-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Künüçen H, Künüçen A. Introduction of Cinema in Turkey and First Years. THE TURKS, Ottomans, Yeni Türkiye Publications, 2002; IV.:-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Künüçen H. Kitle İletişim Araçlarının Sosyal Psikolojik Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001; (2):-.

 • Künüçen H. Geleneksel Kültür Değerlerimizin Çağdaş Medya Teknikleri İle Tanıtımı. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayını, 2001; Yaz(18):-.

 • Künüçen H. Görüntülerle Erenlerin İzinden. Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayını, 2001; Bahar(17):-.

 • Künüçen H. Türk Sinemasında Kadının Sunumu Üzerine. Kurgu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2001; 18(18):-.

 • Künüçen H. Osmanlıda Başlayan Sinema Serüvenimiz. Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, 1999; XI.:-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Künüçen H. Sinemanın 100. Yılında `21. Yüzyılda Görsel Sanatlar ve Teknoloji Sempozyumu?nun Ardından. İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1997; 4(4):-.

 • Künüçen H. Sinemanın 100. Yılında Sinemamızın Bir Dönemdeki Tek Adamı Muhsin Ertuğrul Sineması Üzerine. İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1996; 3(3):-.

 • Künüçen H. Televizyonda Dış Mekanda Yapım Sorunları. İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1994; 1(1):-.

Bildiriler


 • Künüçen AŞ, Künüçen HH. YouTube Turkey's Most Viewed Children's Educational Video: Esma's Magical Drinks. 2019 Interdisciplinary Education Conference: Dayton, Ohio, USA; 12/09/2019 - 14/09/2019

 • Künüçen HH. Taxi Driver Filmini Yeniden Okumak. 10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies & Education: Rome, Italy; 17/06/2019 - 18/06/2019

 • Künüçen HH. Yeşilçam Sinemasında Görüntü Düzenlemesi: Ülkü Erakalın Örneği. III.Uluslararası Sant ve Estetik Sempozyumu: Gaziantep; 04/04/2019 - 06/04/2019

 • Künüçen HH, Akbaş L. K Kuşağı ve İletişim. 2.Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu: Samsun; 29/11/2018 - 02/12/2018

 • Künüçen HH. Tarantino-Visual Language, Western: The Hateful Eight. Ninth Internetional Conference on The Image: Hong Kong; 03/11/2018 - 04/11/2018

 • Künüçen HH. Minyatürden Türk Sinemasına Görüntü. Uluslararası Kültür Sanat ve Toplum Sempozyumu: Van; 18/10/2018 - 20/10/2018

 • Künüçen HH, Akbaş L. Dijital Çağın Son Kuşağı ve İletişim: K Kuşağı Örneği. 8th International Conference of Srtrategic Research on Scientific Studies and Education 2018: Vienna- Austria; 11/05/2018 - 13/05/2018

 • Künüçen HH, Demirtaş B. Farklı Eleştirel Yaklaşımlarla Bir Film Okuması: Waltz with Bashir. The Role of Communication in a Transforming World International Symposium: Lefkoşa- KKTC; 15/03/2018 - 16/03/2018

 • Künüçen H, Akbaş L. Digital Children of The Digital Era: A Case Study on Generation Z on Instagram. 7th International Conference of Startegic Research in Social Science and Education: Antalya; 13/10/2017 - 15/10/2017

 • Künüçen HH, Temel S. USE OF VISUAL COMMUNICATION ELEMENTS IN PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENTS. 2017 Interdiciplinary Education Conference Uniting for Equity and Social Justice: Ottawa - Canada; 28/09/2017 - 30/09/2017

 • Künüçen HH. Bakışın Nesnesi Olmak: Bir İletişim Biçimi Olarak "Selfie". Görüntü, Etik, Kimlik Image Ethichs Identity: Beykent Üniversitesi İstanbul; 23/11/2016

 • Künüçen HH. Televizyonda Yayınlanan Kamu Spotlarında Görsel İletişim Öğelerinin Kullanımı. International Conference Strategic Research in Social Science and Education - ICOSRESSE: Antalya; 14/10/2016 - 16/10/2016

 • Künüçen HH. Twitter as a Means and Form of Communication. International Trends and Issues in Communication & Media Conference: Dubai - UAE; 04/02/2016 - 06/02/2016

 • Künüçen H. Practical Suggestions for Academic Collaboration Bettween Disciplines in the Faculties of Communication. 2015 NAC-WCCI Interdisciplinary Education Conference: Nashville, Tenessee, USA; 23/10/2015 - 24/10/2015

 • Künüçen A, Künüçen H, Temel S. Transmission of Educational Content in Social Media: The Case of Uzman TV. 2015 NAC-WCCI Interdisciplinary Education Conference: Nashville, Tenessee, USA; 23/10/2015 - 24/10/2015

 • Künüçen H. Nuri Bilge Ceylan Filmlerinde Kadın Oyuncular. I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi: Adana; 09/04/2015 - 11/04/2015

 • Künüçen H. Practical Suggestions for Academic Collaboration Disciplines in the Faculty of Communication. 10th Interdisciplinary North American Chapter of the World Council for Curriculum and Instruction Conference (NAC-WCCI): Montreal,Quebec, Canada; 24/10/2013 - 26/10/2013

 • Künüçen H, Olguntürk K. A New Film Language: Amateur Camera, Amateur Editing and Reality. ASBBS 20 th Annual Conference: Las Vegas, USA; 21/02/2013 - 24/02/2013

 • Künüçen A, Künüçen H, Temel S. Sosyal Medyada Eğitim İçeriğinin Etkili Aktarımı. WCCI Turkish Chapter 1st International Conference on Education: Başkent Üniversitesi Ankara; 23/11/2012 - 25/11/2012

 • Eser Z, Künüçen H, Künüçen A. Sürdürülebilir Tüketim Eğitimi Yaklaşımları. WCCI Turkish Chapter 1st International Conference on Education: Başkent Üniversitesi Ankara; 23/11/2012 - 25/11/2012

 • Künüçen H, Olguntürk K. Amateur Video and 'Apollo 18'. The 5th Annual Conference of the Academy of Innovation and Entrepreneurship: Macau - China; 08/06/2012 - 10/06/2012

 • Künüçen H, Olguntürk K. A New Film Language: 'Ameteur Video'. VISUALIST 2012 "Uluslararası Görsel Kültür: İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Dijitalleşme": İstanbul Kültür Üni. Sanat ve Tasarım Fakültesi; 07/03/2012 - 09/03/2012

 • Mirici İH, Aksu M, Saka F, Künüçen H. "A Sample Leadership Training For Global Educators In Turkey". 2011 Interdisciplinary Education Conference North American Chapter - World Council for Curriculum and Instruction (NAC-WCCI): Austin, Texas ? USA; 26/10/2011 - 28/10/2011

 • Künüçen HH, Karadaş N. Türk Sinemasında Kadına Yüklenen Sosyal Roller: Türkan Şoray Örneği. 4th Intenatıonal `Woman? as a Category of Science Women?s Symposium on Literature, Language, Culture, Art, Landscape and Design Studies: Malatya İnönü Üniversitesi; 04/05/2011 - 06/05/2011

 • Mirici İH, Künüçen H. The Influence of Culture in Second Language Learning Classes: Impact of Cultural and Linguistic Diversity. 14th World Conference in Education: Pecs, Hungray; 11/07/2010 - 17/07/2010

 • Künüçen HH, Karadaş N. Türk Sinemasında Mizah Anlayışına Karşılaştırmalı Bir Bakış. Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu: Erzurum Atatürk Üniversitesi; 13/05/2010 - 15/05/2010

 • Çetin Erus Z, Künüçen H. Sinema ve Gerçeklik: Selüloidden Dijitale (Cinema and Reality: From Celluloid to Digital). International Conference on New Media and Interactivity: İstanbul Marmara Üniversitesi; 28/04/2010 - 30/04/2010

 • Künüçen H. Making Use of Visual Communication in Media Literacy. 13th World Conference in Education 2nd Biennial World Conference: Antalya; 02/09/2008 - 06/09/2008

 • Künüçen H, Güngör Akkaya S. '300'and the Other. 6th International Symposium Communication in the Millennium: İstanbul Üniversitesi; 14/05/2008 - 16/05/2008

 • Künüçen H, Temel S. Reklam Filmlerinde Kültürel Kodların Kullanımı: Coca- Cola Örneği. VIII. Uluslar arası Görsel Göstergebilim Kongresi (SEMIO 07): İstanbul Kültür Universitesi; 27/05/2007 - 02/06/2007

 • Künüçen H, Temel S. Eğitim Programlarında Görsel ve İşitsel Dilin Etkili Kullanımı. 7th International Educational Technology Confrence (IETC 2007): Yakın Dogu Universitesi -KIBRIS; 03/05/2007 - 05/06/2007

 • Künüçen H. Görsel İletişim Öğelerinin Etkili İletişim Kurmada Rolü ve Önemi. 7th International Educational Technology Confrence (IETC 2007),: Yakın Dogu Universitesi - KIBRIS; 03/05/2007 - 05/06/2007

 • Künüçen H. Türk Sinemasında Yeni Yönelimler. İçel Sanat Kulübü Sinema Günleri: Mersin; 15/05/2006

 • Künüçen H, Ateş NH. Fatih Akın'ın Filmlerinde Kadının Sunum Biçimi. The Second Internatıonal Women's Studıes Conference: Breakıng The Glass Ceılıng: Dogu Akdeniz Universitesi - KIBRIS; 26/04/2006 - 28/04/2006

 • Künüçen H, İşman A. Görüntüyü Oluşturan Görsel Öğelerin Uzaktan Eğitim Yöntemlerinde Doğru Kullanmanın Etkili İletişime Katkısı. 6th International Educational Technology Confrence (IETC 2006): Dogu Akdeniz Universitesi - KIBRIS; 19/04/2006 - 21/04/2006

 • Künüçen AŞ, Künüçen H. Televizyon Eğitim Programlarında Yaratıcılık. 6th International Educational Technology Confrence (IETC 2006): Dogu Akdeniz Universitesi - KIBRIS; 19/04/2006 - 21/04/2006

 • Künüçen H. Kısa Film Yapımında Karşılaşılan Sorunlar. 6.Uluslar arası İzmir Film Festivali 1. Kısa Film Sempozyumu: İzmir; 18/11/2005 - 27/11/2005

 • Künüçen H. Görsel İletişim Öğelerinin Etkili İletişimde Rolü ve Önemi. V. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu: Sakarya Universitesi - SAKARYA; 21/09/2005 - 23/09/2005

 • Künüçen H. Etkili İletişimde Görselliğin İktidarı. I. International Communication Symposium / Communication and Media Studies in the Process: Uluslararası Türk Manas Uni. - Biskek/ KIRGISIZTAN; 08/06/2005 - 10/06/2005

 • Künüçen H, Onur Z. Sign, Codes, Culture and Communication. International Association of Semiotic Studies 8 th Congres / SIGNS OF THE WORLD: Lyon / Fransa; 07/07/2004 - 12/07/2004

 • Uludag Z, Künüçen H, Caglar N. Representation of Traditional Architectural Space on Popular Imagination. International Association of Semiotic Studies 8 th Congres / SIGNS OF THE WORLD: Lyon - Fransa; 07/07/2004 - 12/07/2004

 • Künüçen H. Belgesel Sinema ve Belgesel Sinemacılar Birliği. Belgesel Günleri: Ankara; 05/05/2003 - 06/05/2003

 • Künüçen H. Bir Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Sosyal Reklamların Televizyon Aracılığıyla Etkili İletişimde Kullanımı. Ulusal İletişim Kongresi: ; 03/05/2000 - 05/05/2000

 • Künüçen H. Manastır'da Başlayan Türk Sineması. Uluslararası Atatürk ve Manastır Sempozyumu: Manastır - MAKEDONYA; 12/10/1998 - 13/10/1998

 • Künüçen H. Türk Sinemasında Kadın Karakterlerin Kadın Seyirciye Anlatımı. Türk Sinemasında Kadın İmgesi: Ankara; 07/06/1998

 • Künüçen H. Türkiye'de Sinemanın Gelişme Durumu. Libya Kültür Merkezi Sinema paneli: Ankara; 27/02/1998

 • Künüçen H. Televizyonda Eğitim Programlarında Senaryonun Önemi ve İşlevi. 1. Uluslar arası Uzaktan Eğitim Sempozyumu: Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı Ankara; 12/11/1996 - 15/11/1996

Sanatsal Etkinlikler


 • Biz Özür Dileriz Kamu Spotu, Başkent Üniversitesi Ankara 31/12/2016