Prof. Dr. LÜTFİ DOĞAN TILIÇ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2079
E-Posta : dtilic[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1997), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji
 • Yüksek Lisans (1988), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji
 • Lisans (1985), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji

Ödüller


 • Tiliç LD. ;Uluslararası UNESCO Basın Özgürlüğü Ödülü. Malaga Üniversitesi", İspanya", 01/12/2016.

 • Tiliç LD, Topper İ. ;"Cirilo Rodríguez" Award for Foreign Correspondents, Finalist. Federation of Press Associations of Spain (FAPE)", İspanya", 18/04/2017.

 • Tiliç LD. ;Tarımsal Haber Ödülü. Türkiye Ziraatçılar Derneği", Ankara", 01/12/1990.

 • Tiliç LD. ;Yılın Gazetecisi. SERTEL Gazetecilik Vakfı", İstanbul", 01/12/1999.

 • Tiliç LD, Bildirici F. ;Yılın Gazetecisi Ödülü 'TV Programı Dalında'. Çağdaş Gazeteciler Derneği", Ankara", 05/12/1999.

 • Tiliç LD, Bildirici F. ;TV Oskarı Ödülü. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği", Ankara", 16/06/2000.

 • Tiliç LD. ;Kutlu Adalı Jüri Özel Ödülü. BASIN-SEN", Kıbrıs", 14/10/2004.

 • Tiliç LD. ;Yeşil Küre Çevre Gazeteciliği Onur Ödülü. TURÇEV", Kayseri", 12/05/2009.

Kitaplar


 • Tılıç LD. ;Turkish Media After the 1980s. In:Ole Hoiris & Sefa Martin Yürükel editors. Contrasts and Solutions in the Middle East. : Aarhus University Press; . p.401-416.

 • Yanardağoğlu E, Tılıç LD. ;Foreign Correspondents in Turkey: Between the Home and Host Agendas. In:Georgios Terzis editors. Mapping Foreign Correspondence in Europe. : Routledge; 2015

 • Tılıç LD. ;Önsöz: 'Yol'culuğu Anlamak.... In:Cahit Akçam editors. Tarihle Söyleşiler I. Ankara: Açılım Yayınevi; 2014. p.4-9.

 • Tılıç LD. ;Türk Medyasında Yunanistan: Resmi Politikaların İzdüşümünde 'Öteki'likten 'Biz'e. In:Herkül Milas editors. Sözde Masum Milliyetçilik. İstanbul: Kitap Yayınevi; 2010

 • Tılıç LD. ;Utanıyorum Ama Gazeteciyim. İstanbul: İletişim Yayınları; 2009

 • Tılıç LD. ;Journalism Education in Turkey. In:Georgios Terzis editors. European Journalism Education. USA: Intellect Books, UK & The University of Chicago Press; 2009

 • Tılıç LD. ;Gazeteci Politikacı İlişkisi: Tamamen Duygusal. In:Basın-Siyaset İlişkisi. Ankara: PMD Yayını; 2008. p.9-19.

 • Tılıç LD. ;Memleketin Halleri (Situations of the Country). Ankara: Arkadaş Yayınevi; 2007

 • Tılıç LD. ;Parteien, Bosse, Promotionen. Baden-Württemberg: dju/SWJW; 2003

 • Tılıç LD. ;Lütfi Doğan Tılıç editors. Türkiye'de Gazetecilik - Eleştirel Bir Yaklaşım (Journalism in Turkey - A Critical Approach). Ankara: ÇGD Yayınları; 2003

 • Rittersberger-Tılıç H, Tılıç LD. ;Medya ve Şiddet: Türkiye Medyasında Şiddetin Yeri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. In:Lütfi Doğan Tılıç editors. Türkiye'de Gazetecilik - Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: ÇGD Yayını; 2003. p.237-248.

 • Tılıç LD. ;Sonuç Yerine: 21 Yüzyılda Gazetecilik; Yeni Koşullar ve Tehditler. In:Lütfi Doğan Tılıç editors. Türkiye'de Gazetecilik-Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: ÇGD Yayını; 2003. p.434-456.

 • Tılıç LD. ;Irak İşgali ve Savaş Gazeteciliği: Sorunlar, Tartışmalar. In:Lütfi Doğan Tılıç editors. Türkiye'de Gazetecilik-Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: ÇGD Yayını; 2003. p.355-388.

 • Tılıç LD, Candansayar S. ;Türkiye'de Haber Kameramanlığı: Çalışma Koşulları ve Meslekten Kaynaklanan Ruhsal-Fiziksel Sorunlar. In:Lütfi Doğan Tılıç editors. Türkiye'de Gazetecilik-Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: ÇGD Yayını; 2003. p.314-338.

 • Kuru B, Tılıç LD. ;Türkiye Medyasında Bir Mayın Tarlası: Sağlık Haberciliği. In:Lütfi Doğan Tılıç editors. Türkiye'de Gazetecilik - Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: ÇGD Yayını; 2003. p.249-265.

 • Tılıç LD. ;2000'ler Türkiyesi'nde Gazetecilik ve Medyayı Anlamak (Journalism in the Turkey of 2000s and Understanding the Media). İstanbul: Su Yayınları; 2001

 • Tılıç LD. ;Journalism in Greece and Turkey. Athens: Papazisiz; 2000

 • Tılıç LD. ;Kosova: Milliyetçiliğin Pençesindeki Kartal (Kosovo: The Eagle in the Paws of Nationalism). Ankara: Ümit Yayıncılık; 1999

 • Tılıç LD. ;Turkey and North Caucasia-From High Expectations Down to Reality. In:Ole Hoiris & Sefa Martin Yürükel editors. Contrasts and Solutions in the Caucaus. Aarhus: Aarhus University Press; 1998

 • Tılıç LD. ;Bir Yaşam Öyküsü Olarak Maskeli Leydi. In:Faruk Bildirici editors. Maskeli Leydi. Ankara: Ümit Yayıncılık; 1998. p.21-27.

 • Tılıç LD. ;Milankoviçler Olmasın. In:Emirali Türkmen editors. Barış Hemen Şimdi. Ankara: IHD Yayınları; 1996. p.99-105.

 • Tuncay F, Tılıç LD. ;Faruk Tuncay editors. Yunanca-Türkçe Sözlük. Atina: Athena Yayınevi; 1994

 • Tılıç LD. ;Utanıyorum Ama Gazeteciyim (I am Ashamed but I am A Journalist). İstanbul: İletişim Yayınları; 1988

Makaleler


 • Uz H, Tılıç LD. ;Türkiye'de Televizyon Dizilerinde Hekim İmajı. Toplum ve Hekim, 2016; 31(2):110-121.

 • Tılıç LD. ;Tape Tape Kullanılan Gazetecilik: AKP Döneminde Medya. Ayrıntı Dergi, 2015; (10):82-90.

 • Tılıç LD. ;Medya ve Etik: Yapısal Çürümüşlüğe Karşı Bireysel Erdem. Ayrıntı Dergi, 2015; (11):50-56.

 • Tılıç LD. ;Sol ve Seçimler. Ayrıntı Dergi, 2014; (3):15-22.

 • Tılıç LD. ;Medya Okuryazarlığı, Ama Nasıl?. İlköğretmen-Eğitimci Dergisi, 2008; (16):24-26.

 • Tılıç LD. ;State-Biased Reflection of Greece-Related Issues in Turkish Press: From Being The Other To We. Global Media Journal, 2006; 1(2):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tılıç LD. ;Türkiye'de Gazetecilik Eğitimi. Karizma, 2001; (8):77-82.

 • Tılıç LD, Mutlu K. ;Sovyet Sonrası Orta Asya'da Toplumsal Yapı ve Suç. Birikim, 2001; (146):89-101.

 • Tılıç LD. ;Gazeteci: Statükonun Koruyucusu mu?. , 2001; (6):63-70.

 • Tılıç LD. ;21. Yüzyılda Gazetecilik, Demokrasi ve Kültür: Yeni Koşullar ve Tehditler. Karizma, 2001; (5):5-13.

 • Tılıç LD. ;An Attempt to Develop A Model for Understanding the Functioning of the Media. İletişim, 2001; :41-68.

 • Tılıç LD. ;Specific Bir Ötekileştirme Örneği: Türk Medyası ve Yunanistan. Karizma, 2000; (3):65-70.

 • Tılıç LD. ;A Short Comparatitive History of Greek and Turkish Media. İletişim, 2000; :53-84.

 • Tılıç LD. ;Qua Vadis Jugoslavijo?. TÜSİAD, 2000; (45):66-73.

 • Tılıç LD. ;Milliyetçilik ve Yeni Sahiplik Yapısı Kıskacında Türk Medyası: Bazı Ahlaki Sorunlar. Birikim, 1999; (117):33-43.

 • Tılıç LD. ;Afganistan: Din İçin Savaştan Millet İçin Savaşa. Birikim, 1992; (37):58-61.

Bildiriler


 • Tiliç LD. ;Fotoğrafın Gücü. Photojournalism in Turkey: Photo-Safari Project: ; 16/04/2018 - 21/04/2018

 • Tiliç LD. ;Ethics in Photojournalism. Photojournalism in Turkey: Photo-Safari Project: ; 16/04/2018 - 21/04/2018

 • Tiliç LD. ;Gazetecilikte Etik Sorunlar. Dijital Medya ve Etik Semineri: ; 27/02/2018

 • Tiliç LD. ;Yeni İletişim Teknolojileri: Tehdit mi, Fırsat mı?. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ODTÜ Ankara; 29/11/2017 - 01/12/2017

 • Tılıç LD. ;Medya ve Etik. Medya ve Kültürel Çalışmalar Konferansı: ODTÜ; 05/05/2016

 • Tılıç LD. ;1915'in 100. Yılında Ortak Tarih, Yüzleşme, Barış. 1915'in 100. Yılında Ortak Tarih, Yüzleşme, Barış Paneli: Siyaset Bilimi ve Ekonomi Toplulukları ODTÜ; 21/04/2015

 • Tılıç LD. ;Basın Ne Kadar Özgür?. 12 Eylül Etkinlikleri: Çankaya belediyesi / Devrimci 78'liler Federasyonu; 12/09/2014 - 23/09/2014

 • Tılıç LD. ;Sınırda Etik:; Savaş, Medya ve Etik. Sınırda Etik; Savaş, Medya ve Etik: Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi; 07/03/2014

 • Tılıç LD. ;Türk-Yunan ilişkilerinde Medyanın Rolü. Türk-Yunan İlişkilerinde Medyanın Rolü Paneli: Başkent Üniversitesi, Ankara; 03/03/2014

 • Tılıç LD. ;Communication Strategies of the Government and Protestors During Gezi Protests. Crisis Communication Seminar: ; 05/12/2013 - 06/12/2013

 • Tılıç LD. ;Gezi Parkı Eylemleri Ertesinde Kent ve Siyaset - I. Gezi Parkı Eylemleri Ertesinde Kent ve Siyaset - I Paneli: TMMOB Mimarlar Odası, AST; 03/07/2013

 • Tılıç LD. ;Alevilik - Sembol ve Ritüel. Alevilik - Sembol ve Ritüel Paneli: Viyana, Weinberger; 29/06/2013

 • Tılıç LD. ;Özgür Sesler Söyleşisi: Pakistan Asıllı İngiliz Yazar / Düşünür Tarık Ali ile.... Özgür Sesler Söyleşisi: Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara; 13/06/2013

 • Tılıç LD. ;İktidar ve Patron Kıskacında Medyanın Halleri. İktidar ve Patron Kıskacında Medyanın Halleri Paneli: ODTÜ Vişnelik, Ankara; 02/03/2013

 • Tılıç LD. ;Adalet ve Demokrasi. Adalet ve Demokrasi Paneli: ODTÜ Vişnelik, Ankara; 30/01/2013

 • Tılıç LD. ;Medya ve Barış. Medya ve Barış Sunumu: Rotary Kulüp, Samsun; 26/01/2013

 • Tılıç LD. ;Suriye'de Neler Oluyor?. Suriye'de Neler Oluyor? Paneli: ODTÜ Vişnelik, Ankara; 12/01/2013

 • Tılıç LD. ;"Cliché Frames" In Reporting About Europe - Packing Things in a Cloud. 2nd Angora Forum: Ankara; 29/12/2012 - 30/12/2012

 • Tılıç LD. ;Haber Nasıl Üretiliyor? Türkiye ve Dünya. Türkiye Psikiyatri Derneği 14. Bahar Sempozyumu: Antalya; 13/04/2010 - 17/04/2010

 • Tılıç LD. ;Medya ve Kamusallık. Uluslararası Kamusallık Çalıştayı: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara; 08/01/2010 - 09/01/2010

 • Tılıç LD. ;Kadının Siyasete Katılımı ve Medya Duyarlılığı. Kadının Siyasete Katılımı ve Medya Duyarlılığı Sunumu: PMD / UNDP; 03/12/2009

 • Tılıç LD. ;Türkiye'de Basın ve İfade Özgürlüğü. Türkiye'de Basın ve İfade Özgürlüğü: Stockholm/İsveç; 10/08/2009

 • Tılıç LD. ;Press Freedom and Freedom of Speech in Terms of EU Norms and Leading Cases of the ECHR. Freedom of Press and Freedom of Speech in Turkey on the Road to EU: Obstacles and Problems: ; 03/05/2009 - 04/05/2009

 • Tılıç LD. ;21. Yüzyılda Gazetecilik: Fırsatlar ve Tehditler. 21. Yüzyılda Gazetecilik: Fırsatlar ve Tehditler: Lefke/KKTC; 27/02/2009

 • Tılıç LD. ;Avrupa ve Türkiye'deki Biçimiyle Gazeteci Politikacı İlişkileri. Basın-Siyaset İlişkisi Konferansı: TBMM, Ankara; 20/04/2008

 • Tılıç LD. ;Bosna: Kardeş Kardeşi Vurunca. Bosna: Kardeş Kardeşi Vurunca Konferansı: KESK, Eskişehir; 19/01/2008

 • Tılıç LD. ;Media Freedom Situation in Turkey. Association of European Journalists (AEJ) Annual General Meeting, Media Freedom in Europe Report: Dublin/Ireland; 08/12/2007

 • Tılıç LD. ;Medya ve Demokrasi. Medya ve Demokrasi Konferansı: Emek Rotary Kulübü, Ankara; 16/07/2007

 • Tılıç LD. ;Medya ve Özgürlük. I. İnsan Hakları ve Dayanışma Sempozyumu: Dostluk Yardımlaşma Vakfı, Ankara; 30/06/2007

 • Tılıç LD. ;12 Eylül ve Travma. XVI. Anadolu Psikiyatri Günleri: Pamukkale Üniversitesi, Denizli; 13/06/2007 - 16/06/2007

 • Tılıç LD. ;Toprak ve Özgürlük. II. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı: TMMOB Harita Mühendisleri Odası / ODTÜ, Ankara; 02/04/2007 - 06/04/2007

 • Tılıç LD. ;Türk Basınında Yunanistan Haberleri: 'Öteki'nin 'Biz'e Dönüşümü. Peace Journalism Conference: Magusa/TRNC; 09/12/2006 - 11/12/2006

 • Tılıç LD. ;Glocal Media: A Solution to the Problems of the Global Mega-Media. 5th Glocalization Conference of the Glocal Forum: Ankara; 03/07/2006

 • Tılıç LD. ;Çatışmanın Olduğu Bölgelerde Gazetecilik. Çatışmanın Olduğu Bölgelerde Gazetecilik Paneli: Lefkoşa/KKTC; 12/05/2006

 • Tılıç LD. ;Medya Çalışanlarının Sorunları. II. Gazeteciler Konferansı: Galatasaray Üniversitesi, İstanbul; 10/01/2005 - 12/01/2005

 • Tılıç LD. ;Öğrenmek mi? Öğrenmemek mi?. Ankara Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Sempozyumu I: ; 09/12/2004 - 10/12/2004

 • Tılıç LD. ;Sağlık Bilinci/Kültürü Oluşumunda Medyanın Rolü. 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi: Antalya; 15/10/2003 - 19/10/2003

 • Tılıç LD. ;Hasta Hakları. IV. Tıp Ödülleri ve Bilimsel Etkinlikler Haftası: Bayındır Hastanesi, Ankara; 15/09/2003 - 20/09/2003

 • Tılıç LD. ;Medya ve Ruh Sağlığı (Ayrımcılık). X. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi: A.Ü. Tıp Fakültesi, Ankara; 05/06/2003 - 07/06/2003

 • Tılıç LD. ;Medya ve Savaş. Medya ve Savaş Paneli: 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun; 29/05/2003

 • Tılıç LD. ;Küreselleşme ve Yerel Medya. Küreselleşme, Ulusal Kültür ve Sanat Sempozyumu: Sanat Kurumu, Ankara; 06/02/2002

 • Tılıç LD. ;Public Service Broadcasting in Turkey. A Voice for the Public: Broadcasting in the Mediteranean Region: Casablanca/Morocco; 15/12/2001 - 16/12/2001

 • Tılıç LD. ;Çatışma Alanlarında Gazetecilik ve Medyanın Barışa Katkısı. Çatışma Alanlarında Gazetecilik ve Medyanın Barışa Katkısı Paneli: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi; 29/05/2001

 • Tılıç LD. ;Journalism, Democracy and Culture in the 21st Century: Challenges and New Conditions. European Journalism Congress: Selanik/Yunanistan; 25/12/2000 - 28/12/2000

 • Tılıç LD. ;Türkiye'de Medyanın yapısı, İşleyişi ve Düşünce Özgürlüğü Üzerine Etkileri. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı: TIHV & IHD; 25/11/2000 - 26/11/2000

 • Tılıç LD. ;Televizyonculukta Etik: Rating mi? Kalite mi?. Televizyonculukta Etik: Rating mi? Kalite mi? Paneli: GOP Rotary Kulübü, Bilkent Otel, Ankara; 07/10/2000

 • Tılıç LD. ;Uluslararası İtilafların Azaltılmasında Medyann Rolü. Türk, Yunan ve Alman Gazetecilere Yönelik Seminer: Konrad Adenauer Vakfı ve TGC, Antalya; 22/06/2000 - 23/06/2000

 • Tılıç LD. ;Türk Medyasında Göç. Türkiye'de Kültür Araştırmalarına Giriş ve Bir Uygulama: Kültürümüzde Göç: ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi; 15/06/2000 - 16/06/2000

 • Tılıç LD. ;Türk-Yunan İlişkilerinde Medyanın Rolü. Türk-Yunan İlişkilerinde Medyanın Rolü Paneli: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara; 13/04/2000

 • Tılıç LD. ;Türkiye'de Televizyon Haberciliği. Habercilik Eğitimi ve Medyada Haber: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi; 05/04/2000 - 07/04/2000

 • Tılıç LD. ;İletişim Toplumunda Gazetecinin Rolü. İletişim Toplumunda Gazetecinin Rolü Paneli: Gazi Üniversitesi İletişim fakültesi, Ankara; 05/04/2000

 • Tılıç LD. ;Büyükelçiler Anlatıyor: İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın AB Deneyimleri. Büyükelçiler Anlatıyor: İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın AB Deneyimleri Paneli: Bilkent Üniversitesi; 08/03/2000

 • Tılıç LD. ;Türkiye'de Gazetecilik: "Olması Gereken"e Karşı "Olan". Medyanın Güncel Sorunları: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Ankara; 16/12/1999

 • Tılıç LD. ;Journalists in a Nationalists Climate: Patriots or Traitors. Bridging the Gap- A Conference on Greek-Turkish Relations,: Coonnecticut/USA; 05/12/1999 - 06/12/1999

 • Tılıç LD. ;Düşünce Özgürlüğü Sınırlanabilir mi?. Düşünce Özgürlüğü Sınırlanabilir mi? Paneli: Sertel Gazetecilik Vakfı, TGC Lokali, İstanbul; 04/12/1999

 • Tılıç LD. ;Self-Regulation, Media Professionalism and Press Freedom: The Case of Turkey. Conference on Media Ethics and Self-Regulation: Tiran/Arnavutluk; 25/09/1999 - 27/09/1999

 • Tılıç LD. ;Medyada Tekelleşme, Rekabet ve Tüketiciye Etkileri. Medyada Tekelleşme, Rekabet ve Tüketiciye Etkileri Paneli: Tüketici Hakları Derneği, Ankara; 25/03/1999

 • Tılıç LD. ;Forum Olamayan Medya Taraf Olur. Medya, Seçimler ve İfade Özgürlüğü Konferansı: ÇGD, Pera Palas, İstanbul; 30/01/1999

 • Tılıç LD. ;Türk ve Yunan Medyasında Milliyetçilik. Ege ve Trakya'da Barış İçin Gazeteciler Platformu, Medya ve Milliyetçilik Konferansı: İzmir; 06/02/1998 - 08/02/1998

 • Tılıç LD. ;The Functioning of Mass Media and News Agencies in the Mediterranean. The Mediteranean in the Process of European Integration: The Role and Importance of Journalism: Athens; 19/09/1997 - 23/09/1997

 • Tılıç LD. ;Mediterranean Candidates of the EU. XXXIII Congress of the Association of European Journalists: Valetta/Malta; 21/10/1995 - 23/10/1995

 • Tılıç LD. ;Bertelsmann Stiftung. Deutsch-Turkischer Journalisten Workshop: Frankfurt/Main; 01/12/1994 - 03/12/1994