Öğr.Gör.Dr. NESLİ TUĞBAN YABAN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2091
E-Posta : nesli[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi
 • Yüksek Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (2002), Başkent Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim

Çalışma Alanları


 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

 • SANAT TARİHİ

Projeler


 • Şahin Tekinalp AP, Yaban NT. ;19. Yüzyıl İtalyan Basınında Osmanlı Sanatı İmajı. ", Roma", Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi", 23/07/2015.

Makaleler


 • Yaban NT. ;Osmanlı-İtalya İlişkilerinin Görsel Yansımaları Olarak İllüstrasyonlar. ASEAD-Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2018; 5(10):16-29. ( index copernicus )

 • Yaban NT. ;Environment of Culture and Art in the Ottoman Empire in 19th Century. TOJSAT-The Online Journal of Science and Technology, 2018; 8(2):71-78. ( DOAJ )

 • Yaban NT. ;Haber Görselleri Olarak İllüstrasyonlar: 19. Yüzyıl İtalyan Medyasında Osmanlı İllüstrasyonları. UHİVE-Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2017; (17):119-140. ( EBSCO )

 • Yaban NT. ;maNga, Dünyanın Sonuna Doğmuşum Şarkısının Eleştirel Teori Bağlamında Değerlendirilmesi. UHİVE-Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016; (11):69-82. ( ASOS, EBSCO, MLA, WZB, DRJI )

 • Yaban NT. ;Sanat ve Görsel İletişimin Buluşma Noktası: Ekslibris. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 2012; 1(1):973-984. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

Bildiriler


 • Yaban NT. ;İtalya Basınında Türkler ve Savaşları: Sultan II. Abdülhamid Dönemi. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu: Amasya Üniversitesi, Amasya; 17/11/2017 - 19/11/2017

 • Yaban NT. ;Haber Görselleri Olarak İllüstrasyonlar: 19. Yüzyıl İtalyan Medyasında Osmanlı İllüstrasyonları. 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi: Kocaeli; 26/10/2017 - 27/10/2017

 • Yaban NT. ;Osmanlı-İtalya İlişkilerinin Görsel Yansımaları Olarak İllüstrasyonlar. ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu: Antalya; 21/10/2017 - 23/10/2017

 • Yaban NT. ;Environment of Culture and Art in the Ottoman Empire in 19th Century. 8th International Conference of Science and Technology: Harvard University, Boston: USA; 16/08/2017 - 18/08/2017

 • Yaban NT. ;Bir Araştırma Öyküsü, Bir Araştırmacının Anıları. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 2016-2017 Güz Dönemi Kolokyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 08/11/2016

 • Yaban NT. ;İtalya Basınında Şiddetin Temsili: Sultan II. Abdülhamid Dönemi. Medya ve Şiddet Sempozyumu: Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC; 27/10/2016 - 28/10/2016

 • Yaban NT. ;19. Yüzyıl Osmanlı- İtalya Sanat İlişkileri ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Eser Veren İtalyan Ressamlar. I. Uluslararası Akdeniz Araştırmaları Sempozyumu: Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC; 20/10/2016 - 21/10/2016

 • Yaban NT. ;İtalyan Medyasında Oryantalist Sanatın İzleri. Second Sarajevo International Conference: International University of Sarajevo, Bosna-Hersek; 17/05/2016 - 20/05/2016

 • Yaban NT. ;Görsel İletişim Eğitiminde Sanat Tarihinin Rolü: Sanat Eserleri Üzerinden Bilgi Üretimi ve Kullanımı. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurmak: İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul; 12/04/2016 - 13/04/2016

 • Yaban NT. ;maNga, Dünyanın Sonuna Doğmuşum Şarkısının Eleştirel Teori Bağlamında Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi: Kocaeli; 24/03/2016 - 25/03/2016

 • Yaban NT. ;Kadın İmgesi Altında Medya Emeğini Aramak. Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, KKTC; 08/05/2014 - 09/05/2014

 • Yaban NT. ;Popüler Kültürün Mekansal Yansımaları: David Hockney Resimleri. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu: Sakarya Üniversitesi, Sakarya; 21/11/2013 - 23/11/2013

 • Yaban NT. ;Anadolu ile Buluşturan Ressam: Turgut Zaim. 1. Ulusal Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi: Selçuk Üniversitesi, Konya; 09/10/2013 - 11/10/2013

 • Yaban NT. ;Sanat ve İletişimin Buluşma Noktası: Ekslibris. Uluslararası Bilim ve Kültür Sempozyumu: Batman Üniversitesi, Batman; 18/04/2012 - 20/04/2012