Prof. Dr. ŞEBNEM PALA GÜZEL

Radyo, Televizyon ve Sinema ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2072
E-Posta : sebnempa[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2000), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Ve Kültürel Antropoloji
 • Yüksek Lisans (1993), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Ve Kültürel Antropoloji
 • Lisans (1990), Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ

Projeler


 • Geban Ö, Pala Ercan Ş, Günay Ergün S, Yılmaz A. ;İlk ve Ortaöğretimde Öğrenci Kıyafetleri. ", Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı", Milli Eğitim bakanlığı", 08/09/1998.

 • Pala Ercan Ş, Günay Ergün S, Çiftçi G, Kurtoğlu S. ;Özel Dershanelerin Türk Eğitim Sistemi İçindeki Yeri ve Geleceği. ", Eğitimi Araştrıma ve Geliştrime Dairesi Başkanlığı", Milli Eğitim Bakanlığı", 09/09/1998.

 • Selçuk Z, Pala Ercan Ş, Tansü YE. ;Ders Geçme ve Kredi Sistemi. Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi BAşkanlığı Yayınları no:036 ", Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı", Milli Eğitim Bakanlığı", 08/08/1995.

Kitaplar


 • Pala Güzel Ş. ;Grotesk Ekseninde "Ortaçağın Geri Dönüşü". In:Şebnem Pala Güzel editors. Grotesk. Ankara: BilgeSu Yayınları; 2016. p.201-227.

 • Pala Güzel Ş. ;Şebnem Pala Güzel editors. Grotesk. Ankara: Bilgesu; 2016

 • Pala Güzel Ş. ;Irk, Etniklik ve Göç. In:Anthony Giddens editors. Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları; 2008. p.530-575.

 • Pala Güzel Ş. ;Medya. In:Anthony Giddens editors. Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yaynıları; 2008. p.629-678.

 • Pala Ş. ;Kaosmoz'da İnsan, Zihin ve Akıl. In:Selçuk Candansayar editors. Aklın Halleri. Ankara: Peday Yayınları; 2004. p.271-286.

 • Pala Ş. ;Promosyonla Mutanlaşan Bir İletişim Aracı: Türkiye'de Gazete. In:Doğan Tılıç editors. Türkiye'de Gazetecilik. Ankara: Çağdaş Gazeteciler Derneği Yayınları; 2003. p.142-167.

 • Pala Ş. ;Homo Fessus'un Uzun Süren Yolculuğu. In:Selçuk Candansayar editors. Yorgunluğun Halleri. Ankara: Peday Yayınları; 2003. p.97-104.

 • Pala Ş. ;Şebnem PALA editors. Postmodernizme Hayır. Ankara: Ayraç Yayınları; 2002

 • Pala Ş. ;Ekonomik Sistemler. In:Phillip KOTTAK editors. Antropoloji. Ankara: Ütopya Yayınları; 2001. p.370-385.

Makaleler


 • Pala Güzel Ş. ;İmge,Metafor, Alegori Üçlü Sarmalında Bir Sİne-Anthropoloque: Theodoros Angelopoulos. Folklor/Edebiyat, 2016; 22(86):45-58. ( MLA )

 • Pala Güzel Ş. ;Semiosferde Pertev Naili Boratav: Gülme ve Gülmece. Journal of Turkish Studies, 2012; (38):97-117. ( historical abstracts )

 • Pala Güzel Ş. ;Zaman ve Anlatı Ekseninde Bellek ve Mübadele. Folklor/Edebiyat, 2009; (60):25-44. ( MLA )

 • Pala Ş. ;Anlam Ufuklarında Bir Kaynaşma:Oyun ve Spor. Toplum ve Bilim, 2005; (103):21-43. ( Sociological Abstracts )

 • Pala Ş. ;Belleğin Alacakaranlığında Bir İmge:Mahalle. Kebikeç İnsanbilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2005; (20):117-129. ( EBSCO )

 • Pala Ş. ;Antropoloji ve Onun Alâmeti Farikası:Katılarak Gözlem. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2004; 21(1):123-141. ( MLA )

 • Pala Ş. ;Korkuya Başkaldıran Homo Risus. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2004; (18):5-17. ( EBSCO )

 • Pala Ş. ;Simgesel Anlam Ağına Takılı İki Meslek Erbabı:Gazeteci ve Antropolog. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2003; 20(1):210-228. ( MLA International Bibliography )

Bildiriler


 • Pala Güzel Ş. ;The Aesthetic And Poetics Of Angelopoulos: The Metaphor, The Music And The Mist. International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities: Venedik/ İtalya; 28/06/2016 - 01/07/2016

 • Pala Güzel Ş. ;Reklam Çözümlemesi. ODTU MEDYA GÜNLERİ: ODTÜ Ankara; 16/04/2013 - 17/04/2013

 • Gençtürk Hızal S, Pala Güzel Ş. ;Media Industry in Turkey: A Conundrum?.. Third World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES): Barcelona; 19/07/2010 - 24/07/2010

 • Pala Güzel Ş. ;Semiosferde İnsan ve Simge. Gazi Nöropsikiyatri Buluşmaları, Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Merkezi: Ankara; 14/12/2007 - 16/12/2007

 • Pala Ş. ;Turkish Music:Pabulum For Identity. Open Minds Conference: Lodz, Polonya; 13/09/2003 - 14/09/2003

 • Pala Ş. ;The Media On the Verge:Globalisation and Glocalisation of Turkish Media. 19th International Political Science Association (IPSA) World Congress: Durban, Güney Afrika; 29/06/2003 - 04/07/2003

 • Pala Ş. ;Glokalleşme Bağlamında Türkiye'de Müzik Endüstrisi. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Küreselleşme ve Türkiye Paneli: Ankara; 22/05/2003 - 23/05/2003

 • Pala Ş. ;Practice of Violence and Identity Formation within an Extremist Group. First World Congress Of Middle East Studies: Mainz, Almanya; 08/09/2002 - 13/09/2002