Doç. Dr. GİLMAN SENEM GENÇTÜRK HIZAL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2088
E-Posta : gencturk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2008), Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim
 • Yüksek Lisans (2002), Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim
 • Lisans (1998), Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim

Çalışma Alanları


 • HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Projeler


 • Pınar Özdemir P, Aktaş Yamanoğlu M, Gençtürk Hızal S. ;Türkiyede Halkla İlişkiler Tarihi. ", ", ANkara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme MErkezi", 30/09/2013.

 • Tekkök B. ;Türkiye Sualtı Kültür Mİrası Sanal Müze Projezibi. ", TÜBİTAK", Başkent Üniversitesi", .

Kitaplar


 • Gençtürk Hızal GS. ;Reklamın Grotesk Halleri. In:Şebnem Pala Güzel editors. Grotesk. Ankara: BilgeSu; 2016

 • Özdemir P, Aktaş Yamanoğlu M, Gençtürk Hızal GS. ;Turkey. In:Tom Watson editors. Middle Eastern And African Perspectives on the Development of Public Relations. Other Voices. : Palgrave Macmillan; 2014. p.121-137.

 • Gençtürk Hızal GS. ;Reklam Endüstrisi ve Medya. In:Erdal Dağtaş editors. Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi; 2013. p.60-87.

 • Özdemir P, Aktaş Yamanoğlu M, Gençtürk Hızal GS. ;History of Public Relations in Turkey Narrated By the Pioneers: The Early Years. In:Aydemir Okay, Valerie Carayol, Ralph Tenchs editors. Researching the Changing Profession of Public Relations. Bruksel: Peter Lang; 2013. p.19-31.

 • Gençtürk Hızal GS. ;G. Senem Gençtürk Hızal editors. Cumhuriyetin İlanı. Türkiye'de Modernleşmeyi Reklam Metinlerinden Okumak 1928-1950. Ankara: Bilgesu; 2013

 • Aktaş Yamanoğlu M, Gençtürk Hızal GS, Özdemir BP. ;Melike Aktaş Yamanoğlu, G. Senem Gençtürk Hızal, B. Pınar Özdemir editors. Türkiye'de Halkla İlişkiler Tarihi Kurumsallaşma Yılları 1960-1980. Ankara: DEKİ; 2013

 • Gençtürk Hızal GS. ;Medya ve Halkla İlişkiler Endüstrisi Ortakyaşarlığında Haberin Halkla İlişkilerleşmesi. In:Melike Aktaş Yamanoğlu, B. Pınar Özdemir editors. Halkla İlişkilerin Kazancı- Geçmiş Eğilimler Yeni Yönelimler. Ankara: DEKİ; 2013. p.399-426.

 • Ledigman J. ;Genel Bir Halkla İlişkiler Teorisi Olarak İlişki Yönetimini Açımlamak. In:Fatih Keskin, B. Pınar Özdemir editors. Halkla İlişkiler Üzerine Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri. Ankara: Dipnot; 2009. p.117-140.

Makaleler


 • Gençtürk Hızal S, Özdemir P, Aktaş Yamanoğlu M. ;Tracking Public Relations History in 1960s? Turkey: The Prevalence and Reflections of Development Discourse". Public Relations Review, 2014; 40(4):362-368. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gençtürk Hızal S. ;Cumhuriyetin İlk Döneminde Bir Rıza Mühendisi: Vedat Nedim Tör. Journal of Turkish Studies, 2012; 37:153-176. ( historical abstracts )

 • Gençtürk Hızal S. ;Türkiye'de Alkollü İçecek Pazarında Aktörler, Senaryolar ve Reklamlar: Rakı Reklamında Balık Ol(ama)mak. İletişim Araştırmaları, 2012; 8(1):61-93.

 • Gençtürk Hızal GS. ;Kültürel Üretim Mekanlarında Bir Aracı: İhap Hulusi Görey. Folklor/edebiyat, 2012; 18(70):67-90. ( MLA )

 • Gençtürk Hızal GS. ;VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekan ve Kültür. İletişim Araştırmaları Dergisi, 2012; (6):99-102.

 • Gençtürk Hızal GS. ;Reklam Endüstrisinin Topografyası: Türkiye Örneği. İletişim Araştırmaları Dergisi, 2008; 3(3):65-86.

 • Gençtürk Hızal GS. ;Vodka Şişesinde Şehir Olmak: Absolut İstanbul. Folklor/Edebiyat Dergisi, 2007; 13(49):271-278. ( MLA )

 • Gençtürk Hızal GS. ;Bir İletişim Biçimi Olarak Moda: Modusun Sınırları. İletişim Araştırmaları Dergisi, 2003; 1(1):65-86.

 • Gençtürk Hızal GS. ;Yeni Yasal Düzenleme Çerçevesinde Türk Medyasında Mülkiyet İlişkileri. İletişim Çalışmaları Dergisi, 2002; 1(1):95-121.

Bildiriler


 • Gençtürk Hızal GS. ;An Analysis of Dissertations on Advertising in Turkey. 24th International Conference on Social Science and Humanities: Münih, Almanya; 02/08/2017 - 03/08/2017

 • Gençtürk Hızal GS. ;Tracking Advertising in Academic Studies in Turkey. 3 rd INternational Conference on Communication and Management: Atina, Yunanistan; 24/04/2017 - 27/04/2017

 • Aktaş M, Özdemir P, Gençtürk Hızal S. ;?Signum authenticum? of women: Herstories in Turkey?s Public Relations. International History of Public Relations Conference 2016: Bournemouth İngiltere; 06/07/2016 - 07/07/2016

 • Gençtürk Hızal GS. ;WHERE IS THE STREET? EXPLORING THE STREET VISUALIZED BY THE GUERRILLA ADVERTISING. International Journal of Art and Sciences Venice Conference Proceedings: Venice. İtaly, yayın tarihi: Kasım 2016; 28/06/2016 - 01/07/2016

 • Gençtürk Hızal GS. ;WHERE IS THE STREET? EXPLORING THE STREET VISUALIZED BY THE GUERRILLA ADVERTISING. International Journal of Art and Sciences Venice Conference Proceedings: Venice. İtaly, yayın tarihi: Kasım 2016; 28/06/2016 - 01/07/2016

 • Gençtürk Hızal GS. ;Public Service Announcement For ?Public Interest??. EUROMEDIA2015; The European Conference on Media, Communication and Film: Brighton, UK; 13/07/2015 - 16/07/2015

 • Hızal S. ;Tüketimin Yeşil Semiyosferi. İletişim Tüketim ve Çevre Sempozyumu: Hacettepe Üniversitesi; 23/03/2015

 • Özdemir P, Aktaş Yamanoğlu M, Gençtürk Hızal GS. ;History of Public Relations in Turkey Narrated By The Founders: The First Years. EUPRERA 2012: İstanbul; 20/09/2012 - 22/09/2012

 • Gençtürk Hızal GS. ;Oluş Halindeki Kentin Reklam Metinlerinde İnşası. vı. uluslarası kültür araştırmaları sempozyuum: İstanbul; 08/09/2011 - 10/09/2011

 • Gençtürk Hızal GS, Pala Güzel Ş. ;Media Industry in Turkey. 3rd World Cogress for Middle East Studies: barcelona, İspanya; 19/07/2010 - 24/07/2010

 • Gençtürk Hizal GS. ;Cumhuriyetin İlk Döneminde Tüketici Vatandaş. 11. Ulusal Sosyal Bilimler Konresi: Ankara; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Gençtürk Hızal GS. ;sANAL mÜZENİN iLETİŞİMİ. Başkent Üniversitesi GSTMF II. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu: Ankara; 28/04/2009

 • Gençtürk Hızal GS. ;Uluslararası Halkla İlişkiler Endüstrisinde Yapılar Yapılanmalar. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu: KKTC; 15/04/2009 - 17/04/2009

 • Gençtürk Hızal GS. ;Uluslararası Halkla İlişkiler Endüstrisinin Görünümü. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu: KKTC; 15/04/2009 - 17/04/2009

 • Gençtürk Hızal GS. ;Medya ve Siyaset Ekseninde Genç Partiyi (Yeniden) Hatırlamak. Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu: ; 15/11/2007 - 17/11/2007

 • Tortop N, Gençtürk Hızal GS. ;Halkla İlişkiler Eğitiminde Eleştirel Yaklaşımlar. Halkla İlişkiler Eğitimi Eğilimleri Arama Konferansı: Kocaeli; 24/10/2007 - 26/10/2007

 • Gençtürk Hızal GS. ;Bilgi Merkezlerinin Mesaj Tipolojilerinin Düzenlenmesinde Halkla İlişkiler Odaklı Bir Yaklaşım Önerisi. 42. Kütüphaneler Hftası: Ankara; 27/03/2007 - 02/04/2007

 • Gençtürk Hızal GS. ;Vodka Şişesinde Şehir Olmak. Uluslararası İletişim, Kitle Habeleşme ve Kültür Konferansı: İstanbul; 02/10/2006 - 07/10/2006

 • Gençtürk Hızal GS. ;Uluslarası Reklam Endüstrisi ve Türkiye. 9. Ulusal Sosyla Bilimler Kongresi: Ankara; 07/12/2005 - 09/12/2005

 • Gençtürk Hızal GS. ;Marka Stratejilerinde KAdın Kimliğinin Kurulması: Koş Süreyya Koş. Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma: İstanbul; 01/03/2004 - 04/03/2004

 • Gençtürk Hızal GS. ;A New Identity Model Via Religion. Openminds Conference- Eurpa in Global World: Lodz, Poloya; 13/09/2003 - 14/09/2003

 • Gençtürk Hızal GS. ;Globalizing By Consuming: Changing Consumption Patterns in Turkey. IPSA World Congress: Durban, Güney Afrika; 29/06/2003 - 04/07/2003