Araş.Gör. ALKIM YALIN

Radyo, Televizyon ve Sinema ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2076
E-Posta : ayalin[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2017), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Medya Ve Kültürel Çalişmalar
  • Lisans (2014), Galatasaray Üniversitesi, İletişim

Çalışma Alanları


  • İLETİŞİM BİLİMLERİ

Bildiriler


  • Yalin A. ;Realism, Ideology and Representation of Social Classes in Turkish Social Realist Cinema of 1960s. CINECRI: İstanbul; 12/05/2017 - 13/05/2017