Araş.Gör. SEVİL BAL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6654
E-Posta : sbal[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2015), Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim
 • Yüksek Lisans (2015), Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanitim
 • Lisans (2012), Anadolu Üniversitesi, Çalişma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri
 • Lisans (2012), Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji

Çalışma Alanları


 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

 • SOSYOLOJİ

Makaleler


 • Kızılhan T, Bal Kızılhan S. ;Book Review: The Rise of the Network Society - The Information Age: Economy, Society, and Culture.. Contemporary Educational Technology, 2016; 7(3):277-280.

 • Bal S. ;Reklamların Eskimeyen Yüzü "Muhteşem Annelik": Anneler Günü Reklamları Örneği. Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 2014; 1(2):59-85. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

Bildiriler


 • Bal S. ;Egemen Toplumsal Cinsiyet Rollerinin İnşasını Halkla İlişkiler Kampanyaları Üzerinden Okumak. 1st International CICMS Conference: Aydın; 04/05/2018 - 05/05/2018

 • Bal S. ;Türkiye?deki Halkla İlişkiler Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Derslerinin Görünürlüğü Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. 16 th International Communication in the Millennium Symposium: Eskişehir; 25/04/2018 - 28/04/2018

 • Bal S. ;Sağlık Haberlerinde Deneyimin Öznesi ve Haberin Nesnesi Olarak Suriyeli Mülteciler. III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu: Erzurum; 02/11/2017 - 03/11/2017

 • Bal S. ;Public Relations at the Academy: A Study on the Doctoral Thesis Written in Turkey. Reinvestigating Culture in Arts Humanities and Social Sciences: Sırbistan-Belgrad; 26/05/2016 - 28/05/2016

 • Bal S. ;Gündelik Yaşamda Medyanın 'Yeni' Hali: Yoksul Gençlerin Yeni Medy tüketim Pratikleri. 2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi: Antalya; 20/04/2016 - 23/04/2016

 • Kızılhan T, Bal S. ;A Case of Political Extremism: Twitter Ban in Turkey and It?s Reflections to the Public. V SEMINARO INTERNACIONAL MEDIA DEMOCRACIA E CIDIADANIA NA ERA DIGITAL: Portekiz; 10/11/2014 - 11/11/2014

 • Bal S. ;Annelik Olgusunun Yeniden Üretimi Sürecinde Reklamları Konumlandırmak: Anneler Günü Kampanyaları İçerikli İnternet Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme. Emek ve Temsil Ekseninde Günümüz Medyasında Kadınlar Sempozyumu: KKTC; 08/05/2014 - 09/05/2014