Dr. Öğr. Üyesi ÇAĞDAŞ EMRAH ÇAĞLIYAN

Radyo, Televizyon ve Sinema ProgramıTel : 0312 246 6654
E-Posta : cagdasc[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2022), Hacettepe Üniversitesi, Felsefe
 • Doktora (2014), Ege Üniversitesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon
 • Yüksek Lisans (2010), Ege Üniversitesi, Radyo, Sinema Ve Televizyon
 • Lisans (2005), Ege Üniversitesi, Felsefe

Çalışma Alanları


 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

 • FELSEFE

Kitaplar


 • Çağlıyan ÇE. ;Terry Gilliam Filmlerinde Gerçekliği Betimleyen Grotesk İmgeler. In:Şebnem Pala Güzel editors. Grotesk. Ankara: BilgeSu; 2016. p.115-134.

 • Çağlıyan ÇE. ;Toplumsal Cinsiyet Kalıplarında Farklılaşma mı? Hung Dizisinde Sunulan Erkek Kimliği. In:Huriye Kuruoğlu, Bermal Aydın editors. Toplumsal Cinsiyet ve Medya. Ankara: Detay Yayıncılık; 2014. p.203-212.

 • Çağlıyan ÇE. ;Amerikan Bağımsız Sinemasında Kadın Karakterlerin Yansıtılma Biçimleri: Bonnie & Clyde, Burn After Reading Film Örnekleri1. In:Huriye Kuruoğlu, Bermal Aydın editors. Toplumsal Cinsiyet ve Medya. Ankara: Detay Yayıncılık; 2014. p.252-266.

 • Çağlıyan ÇE. ;Tepenin Ardı'ndaki Günah Keçileri. In:Lale Kabadayı editors. Film Eleştirisi Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler. İstanbul: Ayrıntı Yayınları; 2013. p.151-159.

 • Kabadayı L, Çağlıyan ÇE. ;Antik Dönem Tragedyalarına Ait Kahraman Niteliğinin Günümüz Türk Sinemasında Temsili. In:Dilek İmançer editors. Medya Temsilleri. Ankara: Nobel; 2010

Makaleler


 • Çağlıyan ÇE. ;Tragedyanın Özündeki Dionysosçu Bilgelik ve Sinemadaki İzleri. Sinefilozofi, 2017; 2(3):35-56.

 • Çağlıyan ÇE. ;Gücün Edimselleştiği An: Tüm Yargıların Ötesinde Kıyametin Olumlanması. Sinefilozofi, 2016; 1(2):79-96. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Çağlıyan ÇE. ;Varoluşa Ait Bir Gerçekliğin Betimleyicisi Olarak "Saçma" ve Amerikan Sinemasında İfade Biçimleri. İnsan & İnsan, 2015; (6):5-26.

 • Kabadayı L, Çağlıyan ÇE. ;Felsefe'den Sinemaya: Bengi Dönüş Kavramının Kosmos Filminde Anlam Yaratımı Açısından Kullanımı. Akdeniz İletişim, 2013; (20):189-202.

Bildiriler


 • Çağlıyan ÇE. ;Sinemada Entelektüel Körleşme Üzerine. 15. Türkiye Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi: ; 29/11/2017 - 01/12/2017

 • Çağlıyan ÇE. ;Sinemada Yol İmgesinin Zaman Algısına Etkileri: Sarı Mersedes Film Örneği. 17. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı: Sinema ve Zaman: Kadir Has Üniversitesi; 05/05/2016 - 07/05/2016

 • Çağlıyan ÇE. ;Analyzing ?Anvil: The Story of Anvil? Documentary in terms of Seeking an Independent Existence Opportunity in a Single Dimensional Mechanism. ICA - International Communication Association 2015 Regional Conference: Lodz / Polonya; 09/04/2015 - 11/04/2015

 • Çağlıyan ÇE. ;Yaratıcı ve Seyircinin Ortak Alanındaki Bilinçdışı İmgelerin Kullanılma Biçimleri: Cloud Atlas ve Yeraltı Filmlerinde Bilinçdışındaki Tümel Yönün Dışavurumu. 15. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı (Sinema ve Seyirci): İstanbul; 08/05/2014 - 10/05/2014

 • Çağlıyan ÇE. ;Gerçeklikteki Basitlik: Bir Zamanlar Anadolu'da Filminde Saçmanın Dışavurumu. 14. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı: ; 02/05/2013 - 04/05/2013

 • Çağlıyan ÇE. ;"Varolma"nın Şehirdeki Hali: Kaybedenler Kulübü / The State of "Existence"in Metropolis: Losers Club. 18. Adana Altın Koza Film Festivali: Adana; 21/09/2011 - 23/09/2011