Prof. Dr. YAVUZ ERCİL

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6820
E-Posta : yercil[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (1993), İstanbul Üniversitesi, Yönetim Ve Organizasyon
 • Lisans (1991), Kara Harp Okulu Komutanliği, Yönetim Ve Organizasyon

Çalışma Alanları


 • STRATEJİK YÖNETİM

 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Projeler


 • Ercil Y, Tokdemir G, Türen U, Bengsheir T. ;Kamuda Kurumsal Bilişim Kapasitesi ve Sistem Dinamikleri Yaklaşımı Odaklı Bir Strateji Ölçümleme Modeli Geliştirme Projesi. ", TC Başbakanlık", TODAIE", .

 • ;Dinamik Strateji Ölçer Projesi. ", TC Başbakanlık", TODAIE", .

Kitaplar


 • Ercil Y. ;Yeni Örgüt Yapıları. In:Harun Şeşen editors. Yönetimde Güncel Konular. Ankara: Siyasal; 2016

 • Varoğlu K, Ercil Y, Sığrı Ü. ;Family Support Systems in Turkish Military. In:Military Families and War in the 21st Century. London: Routledge; 2015

 • Sığrı Ü, Ercil Y, Başar U. ;Geçmişten Günümüze Türk Yönetim Uygulamaları. Ankara: Siyasal; 2015

 • Sığrı Ü, Ercil Y. ;Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk. Ankara: Barolar Birliği; 2014

 • Ercil Y, Şenel İ. ;Örgüt Çalışmalarında Kaos ve Karmaşıklık Kuramları. In:Örgüt Kuramları. Ankara: Siyasal; 2012

 • Ercil Y. ;Yeni dünya ve liderlik paradigması. In:Liderlikte Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Detay; 2012. p.75-93.

 • Ercil Y. ;Düşünceden Hayatın içine kültürel bir olgu olarak savaş. In:Savaş: Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar,. Ankara: Siyasal; 2010

 • Ercil Y. ;Yavuz Ercil editors. An Organizational Look into International Integrations. UK: Trafford; 2009

 • Sığrı Ü, Ercil Y. ;Ünsal Sığrı editors. Türk Yönetim Tarihi. İstanbul: IQ; 2008

 • Ercil Y, Sığrı Ü. ;YAvuz Ercil editors. Stratejik Düşünmenin sırları ve Sistem Yaklaşımı. Ankara: Asil; 2008

 • Varoğlu K, Ercil Y. ;The Impact of National Culture on Military Pedagogy. In:Heinz Florian editors. Military Pedagogy. Avusturya: Lang; 2002. p.101-115.

 • Ercil Y, Varoğlu K. ;Mental Models and Learning Process. In:Heinz Florian editors. Military Pedagogy. Avusturya: LAng; 2002. p.211-224.

Makaleler


 • Baskici C, Atan S, Ercil Y. ;Authors at the Boundary: Interaction of Local and General Scientific Literature. Malasian Journal of Library & Information Science, 2018; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ercil Y, Varoglu D. ;Emotions In Business Organizations: An Empirical Study On Relation Between Emotions. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 2017; 3(2):982-1002. ( Index Copernicus )

 • Siğri Ü, Ercil Y. ;A Comparative Analysis of Global Strategic Management Approaches in Scope of ?Biggest Companies List?: Turkey?s Position in Global Business. Management, 2012; 1(1):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Siğri Ü, Varoğlu A, Ercil Y. ;Dynamics of Organizational Behaviour: The Case of the Turkish Military in the Korean War. Res Militaris, 2010; 1(1):-. ( EBSCO )

 • Ercil Y. ;Senaryolara Dayalı Stratejik Öğrenme. Stratejik Araştrımalar Dergisi, 2008; 6(12):-.

 • Ercil Y, Varoğlu D, Basım N, Şensoy E. ;Organizasyon Kültürünün ve Bireyler üzerindeki etkilerinin açıklanmasında kaotik bir yol. Journal Of İstanbul Kültür University, 2006; 4(3):-.

Bildiriler


 • Ercil Y. ;Emotions In Business Organizations: An Empirical Study On Relation Between Emotions. 11th International Conference on Business Management and Legal Studies (ICBMLS): Singapore; 13/06/2017 - 14/06/2017

 • Atan S, Baskıcı Ç, Ercil Y. ;Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi: Ankara; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Ercil Y. ;Kaotik Ortamlarda Stratejik Yönetim Ve Strateji Geliştirme. Ulusal Savunma Bilimleri (USAB) Sempozyumu: ; 16/06/2016 - 17/06/2016

 • Ercil Y, Aydemir M. ;Would gender be a dimension for informal economies? An empirical study on relation between gender and performance in top management teams.?. SIBR 2015 CONFERENCE (Osaka): Japonya; 02/07/2015 - 03/07/2015

 • Ercil Y, Türen U, Tokdemir G, Kaya Bengsghir T. ;A New Model Proposal for Strategy Assessment In Publıc Organization Based On Institutional Data Flow And System Dynamics Approach. Annual Conference of IASIA: Fransa; 06/06/2015 - 10/06/2015

 • Baskıcı C, Ercil Y. ;Obsession and Organizations: Can entrepreneur?s obsession shape the culture?. On the Organization: İngiltere; 17/10/2014

 • Tokdemir G, Bilgen S, Ercil Y. ;A case study on Web-Based Information System Evaluation. 8th European Conference on IS Management and Evaluation: Belçika; 11/09/2014 - 12/09/2014

 • Türen U, Gökmen Y, Dilek H, Ercil Y. ;Is Ability of Solving Complex Stock-Flow Problems associated with ability of solving simplier ones?. International Systems Dynamics Society: İsviçre; 22/06/2012 - 26/06/2012

 • Aydemir M, Ercil Y. ;Üst Yönetim Ekibi Üyelerinin Eğitim Özelliklerinin İşletme Performansı Üzerineki Belirleyiciliği. Yönetim Organizasyon: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Sığrı Ü, Dağlı B, Ercil Y. ;Çatışma Yönetiminde Arabuluculuk Tarzları ve Kişilik İle İlişkisi. 20. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi: İzmir; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Sığrı Ü, Ercil Y. ;A Comparative Analysis of Global Strategic Management Approaches in the Scope of ?Big Fifties? List and Turkey?s Position. 6th International Conference on Small And Medium Sized Enterprises: Yunanistan; 10/08/2009 - 13/08/2009

 • Sığrı Ü, Çelik B, Yılmaz C, Ercil Y. ;Küresel Kriz Olgusuna İşletmeler Açısından Dinamik Bir Yaklaşım: İşletmeler İçin Küresel Kriz Tip Yapısı (Sistem Dinamikleri Modeli) Önerisi. Anadolu İşletmecilik: Manisa; 07/05/2009 - 09/05/2009