Öğr.Gör. ZEYNEP IŞIL IŞIK DURSUN

İletişim Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6654
E-Posta : zeynep[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Hacettepe Üniversitesi, İletişim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Medya Ve Kültürel Çalişmalar
 • Lisans (2005), Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarim

Çalışma Alanları


 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

 • KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Projeler


 • Çelikaslan Ö. ;KozaVisual Görsel Araştırma Organizasyonu. ", Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü", Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü", 01/02/2008.

Makaleler


 • Işık Dursun ZI. ;Çankaya'nın İşitsel Dokusu. Varlık, 2018; 1328(5):14-16.

 • Işık Dursun ZI. ;Uluslarötesi Birlikten Ecdada: Türkçe Sözlü İslami Hip-Hop. Moment Dergi, 2016; 3(1):207-227.

 • Işık Dursun ZI. ;Masallar, Mitler ve İdeolojinin Yeniden Üretimi: "Bu Tarz Benim" Yarışma Programının Yapısal Analizi. Doğu Batı, 2015; 1(71):169-181. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Işık Dursun ZI. ;Collective Memory Loss in the Name of Nationalism: Cultural Politics and the Music Reform in Turkey. International Journal of Arts and Sciences, 2015; 03(8):175-184. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Işık Dursun ZI. ;The Representation of Promised Lifestyles: Ethos, Pathos and Logos in Ankara?s Luxury Housing Advertisements. CUDES 2018 ? 8. International Congress On Current Debates In Social Sciences: İstanbul; 28/09/2018 - 30/09/2018

 • Işık Dursun ZI. ;Exploring History Through Sound: A Cultural Materialistic Approach to the 68 Movement of Turkey. The 2nd International Conference of the Interdisciplinary Network for the Study of Subcultures, Popular Music and Social Change: Reading, İngiltere; 06/09/2018 - 07/09/2018

 • Işık Dursun ZI. ;Rica Ederim, Duygularımla Oynuyorsunuz! Sinemada Ses ve Müzik Üzerine. Bir Ses Duydum Sanki: Film, Video ve Animasyonda Ses, Seslendirme ve Müzik: Ankara, Türkiye; 22/12/2017

 • Işık Dursun ZI. ;Radyo Yayıncılığında Dikkat Edilmesi Gerekenler. 104.2 Radyo Başkent Yayıncıları Çalıştayı: Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye; 12/12/2017

 • Işık Dursun ZI. ;Gender Roles Reproduced: Online Showcases of New Brides' Homes. American Canadian Conference for Academic Disciplines: Toronto, Kanada; 05/06/2017 - 08/06/2017

 • Işık Dursun ZI. ;Hegemonyanın Dansı: Türkiye'de İktidar ve Müzik İlişkileri. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Kolokyum I: Ankara, Türkiye; 31/03/2017

 • Işık Dursun ZI. ;Understanding Public Environment Through Sound: A Study on Street Music in Ankara, Turkey. MUSICULT'16 - III. International Music and Cultural Studies Conference: İstanbul; 13/05/2016 - 14/05/2016

 • Işık Dursun ZI. ;A Retrospective Analysis on the Relationship of Music and Politics in Turkey. Histart '15 - III. History of Art Conference: İstanbul; 09/10/2015 - 10/10/2015

 • Işık Dursun ZI. ;Collective memory Loss in the name of Nationalism: Cultural politics and the Music Revolution in Turkey. IJAS 2015 - International Journal of Arts and Sciences Conference: Barcelona, İspanya; 23/06/2015 - 26/06/2015

 • Işık Dursun ZI. ;Songs in Lubunca: An Exploration Of The Musical Practies Among The LGBTQ Community In Turkey. Canadian International Conference on Humanities and Education: New York, Amerika Birleşik Devletleri; 20/01/2015 - 21/01/2015

 • Işık Dursun ZI. ;Emerging Changes in Media Authority: The Role of Social Media on the Gezi Park Protests in Turkey. Lambda Pi Eta Talks - Christopher Newport University: Newport News, VA, ABD; 17/09/2013

 • Işık Dursun ZI. ;Media Ownership in Turkey: The News Coverage of the Gezi Park Protests. Christopher Newport University: Newport News, VA, ABD; 15/08/2013