Doç. Dr. HANİFE ANDAÇ DEMİRTAŞ MADRAN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2074
E-Posta : andac[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~andac/

 • Doktora (2004), Ankara Üniversitesi, Sosyal Psikoloji Ve Örgüt Psikolojisi
 • Yüksek Lisans (1999), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (1995), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • SOSYAL PSİKOLOJİ

 • SOSYAL PSİKOLOJİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Kitaplar


 • Demirtaş-Madran HA. ;H. Andaç Demirtaş-Madran editors. Tutum, Tutum Değişimi ve İkna. Ankara: Nobel Kitabevi; 2012

 • Demirtaş-Madran HA. ;Temel beklenti etkisi: Kendini gerçekleştiren kehanet. In:Kenan Çayır-Müge Ayan editors. Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2012. p.29-41.

 • Demirtaş-Madran HA. ;Sosyal Kimlik ve Ayrımcılık. In:Kenan Çayır ve Müge Ayan editors. Ayrımcılık:Çok Boyutlu Yaklaşımlar. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları; 2012. p.73-86.

 • Demirtas-Madran HA. ;Understanding coping with romantic jealousy: Major theoritical approaches.. In:Trnka, R., Balcar, K., & Kuska, M. editors. Re-constructing emotional spaces: From experiences to regulation. Prague: Prague College of Pschological Studies Press; 2011. p.153-169.

 • Demirtaş-Madran HA. ;Eğitim Psikolojisi. In:Aycan Çiçek Sağlam editors. Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Maya; 2008. p.200-235.

 • Akşit B, Demirtaş A. ;Modernite ve Polis-Halk İlişkileri: Ankara?da Yapılan Bir Niteliksel Araştırmanın Sonuçları. In:T. G. İçli ve F. Karaosmanoğlu editors. Uluslararası Polislik ve İç Güvenlik. Ankara: Nobel; 2003. p.435-449.

Makaleler


 • Demirtaş-Madran HA. ;Attitudes toward Violence: Relationship between Age, Gender, and Aggression in a Turkish University Sample. Humanities and Social Sciences Review, 2018; 8(1):87-94. ( Index Copernicus )

 • Demirtaş-Madran HA. ;Relationship among Facebook jealousy,aggression, and personal and relationship variables. Behaviour & Information Technology, 2018; 37(5):462-472. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirtaş-Madran HA. ;The relationship between Facebook Jealousy,gender, and self-esteem in a sample of university students. Humanities and Social Sciences Review, 2016; 06(1):327-334. ( Index Copernicus )

 • Demirtas Madran HA. ;Reliability and validity studies of Turkish Version of Extended Personal Attributes Questionnaire. Anatolian Journal of Pschiatry, 2016; 17(Suppl1):60-68. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirtas-Madran HA. ;Turkish version of Facebook Jealousy Questionnaire: reliability and validity studies on university students. Anatolian Journal of Pschiatry, 2016; 17(Suppl1):93-99. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirtaş-Madran HA, Ferligül-Çakılcı E. ;Çok Oyunculu Çevrimiçi Video Oyunu Oynayan Bireylerde Video Oyunu Bağımlılığı ve Saldırganlık. Anatolian Journal of Pschiatry, 2013; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirtaş-Madran HA. ;Cinsiyet, Cinsiyet Rolü Yönelimi ve Düşünme İhtiyacı. Türk Psikoloji Yazıları, 2012; 15(29):1-10. ( PsycInfo )

 • Demirtaş-Madran HA. ;Buss-Perry Saldırganlık Ölçeğinin Türkçe Formunu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 2013; 24(2):124-129. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirtaş- Madran HA. ;Sex differences in sexual versus emotional jealousy. Turkish Journal of Psychiatry, 2008; 19(3):300-309. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Hajek C, Giles H, Barker V, Demirtaş-Madran HA, Pecchioni L, Choi C. ;Perceptions of trust, compliance and accomodation in police-civilian encounters. Russian Journal of Communication, 2008; 1(2):127-149.

 • Demirtaş HA, Dönmez A. ;Jealousy in close relationships: Personal, relational, and situational variables. Turkish Journal of Psychiatry, 2006; 17(3):181-191. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirtaş HA. ;Yakın İlişkilerde Kıskançlık ve Toplumsal Cinsiyet. Kadın/Woman 2000, 2006; 7(2):49-70. ( EBSCO )

 • Demirtaş HA. ;Temel İkna Teknikleri: Tutum oluşturma ve tutum değişikliği. İletişim, 2004; 19:73-93. ( MLA )

 • Demirtaş HA. ;Sosyal sınıflandırma, kişilerarası beklentiler ve kendini gerçekleştiren kehanet. İletişim Araştırmaları, 2004; 2(2):33-53.

 • Demirtaş HA. ;Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar.. İletişim Araştırmaları, 2003; 1(1):123-144.

 • Demirtaş HA. ;Androjenlik ve Diğer Cinsiyet Rolü Yönelimleri. Kadın/Woman 2000, 2003; 3(2):83-103. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Demirtaş-Madran HA. ;The relationship between Facebook jealousy, gender and self-esteem in a sample of university students. International Conference for Social Sciences and Humanities: İtalya/Venedik; 28/06/2016 - 01/07/2016

 • Büyükşahin A, Demirtaş-Madran A. ;Coping with romantic jealousy. XI. EARA CONFERENCE: İtalya-Torino; 07/05/2008 - 10/05/2008

 • Demirtaş-Madran HA. ;Saldırganlık, Televizyonda Temsili ve Çocuklar. IX. Uluslararası İletişim ve Çocuk Kongresi: İstanbul; 01/10/2007 - 05/10/2007

 • Demirtaş-Madran HA. ;Şiddetin Tüketicileri Olarak Çocuklar. III. İletişim ve Çocuk Kongresi: İstanbul; 01/11/2006 - 04/11/2006

 • Demirtaş HA. ;Anne ve Baba Adaylarının Doğacak Çocuklarına Yönelik Beklentileri: Cinsiyetin Etkileri.. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik KOngresi: Ankara; 01/10/2001 - 03/10/2001