Prof. Dr. ÖZCAN YAĞCI

Radyo, Televizyon ve Sinema ProgramıTel : 0312 246 6652
E-Posta : oyagci[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~oyagci/

 • Doktora (1995), İstanbul Üniversitesi, Turizm Ve Otelcilik
 • Yüksek Lisans (1991), Gazi Üniversitesi, Ekonomi
 • Lisans (1987), Hacettepe Üniversitesi, İktisat

Çalışma Alanları


 • MİKRO İKTİSAT

 • PAZARLAMA

Kitaplar


 • Yağcı Ö. ;Mizaha Tutunmak. In:Hüriye Kuruoğlu editors. Medya ve Mizah. Ankara: Detay Yayıncılık; 2015

 • Yağcı Ö. ;Mardin. In:Gürhan Aktaş editors. Türkiye Turizm Coğrafyası. Ankara: Detay yayıncılık; 2008. p.545-563.

 • Bingöl Z, Yağcı Ö. ;Gaziantep - Şanlıurfa. In:Gürhan Aktaş editors. Türkiye Turizm Coğrafyası. Ankara: Detay Yayıncılık; 2008. p.523-543.

 • Yağcı Ö. ;Turizm işletmelerinde yenilik Yönetimi. In:Fevzi Okumuş editors. Turizm işletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık; 2008. p.401-425.

 • Yağcı Ö. ;Özcan Yağcı ( Editör) editors. Ekonomi Pazarlama ve Sosyal Boyutlarıyla Anadolu Turizmi Araştırması. Ankara: ATİD, anadolu Turizm İşletmecileri Derneği; 2006

 • Yağcı Ö. ;Pazarlama Boyutuyla Turizm. In:Özcan Yağcı editors. Ekonomi Pazarlama ve Sosyal Boyutlarıyla Anadolu Turizmi Araştırması. Ankara: ATİD; 2006. p.17-26.

 • Yağcı Ö. ;Ekonomi Boyutuyla Turizm. In:Özcan Yağcı editors. Ekonomi Pazarlama ve Sosyal boyutlarıyla Anadolu Turizmi Araştırması. Ankara: ATİD; 2006. p.1-16.

 • Yağcı Ö. ;Özcan Yağcı editors. Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık; 2003

 • Yağcı Ö. ;Özcan Yağcı editors. TurizmEkonomisi. : Haberal Eğitim Vakfı; 1998

Makaleler


 • Yağcı Ö. ;Turizmde Plan-Politika Yaklaşımları ve Türkiye Turizmi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2010; (1):59-67.

 • Yağcı Ö. ;Kültür Varlıklarının Turizm Amaçlı Kullanımı: Frig Vadisi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2005; (4):31-36.

 • Okumuş F, Yağcı Ö. ;TourismHigher Education in Turkey. Journal of Teaching in Travel and Tourism, 2005; 5(1):89-116. ( Hospitality & Tourism Index )

 • Ergin A, Yağcı Ö. ;4702 Sayılı Yasa Çerçevesinde Gerçekleştirilen MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Projesi'ne Yönelik Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; (25):256-264.

 • Yağcı Ö. ;Güneydoğu Anadolu Bölgesi Turizm Arz ve Talep Özellikleri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002; (1):140-166.

 • Yağcı Ö. ;Türkiye'de Turizm Eğitimi ve İstihdamına Yönelik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2001; 4:23-39.

 • Yağcı Ö, Toros E. ;Structural Features of Turkish Tourism Industry: A Comprasion with Tourism Policies of The European Union. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2000; 18(1):419-438.

Bildiriler


 • Yağcı Ö. ;Sağlıkta İletişim: Sağlık Çalışanları ve Hasta Yakınları İlişkisi. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi: Ankara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi; 11/05/2017 - 12/05/2017

 • Yağcı Ö. ;Beni Beğeniyor Musun?. Bilişim Kurultayı: Ankara; 04/12/2015 - 09/12/2015

 • Yağcı Ö. ;Turkish Tourist's Perception of Greece as a New Destinatiom Choice. 7 th Annual Internatıonal Conference on Tourism, 13 -16 June, Athens: Atina, ATINER, Yunanistan; 13/06/2011 - 16/06/2011

 • Yağcı Ö. ;Kültürel Mirasın Korunması: Mardin İli Örneği. Dördüncü Ulusal Turizm Sempozyumu: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 18/12/2005

 • Arıkan İ, Yağcı Ö. ;21.Yüzyılda Turizmin Gelişimi Üzerine Görüşler. Birinci Bursa Turizm Sempozyumu: Bursa; 01/05/2005

 • Yağcı Ö. ;Turizmde Çeşitlendirme, Sürdürülebilirlik ve Kırsal Turizm. Türkiye'nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunlar: Ankara Üniversitesi, Çankırı; 03/05/2003

 • Yağcı Ö, Öztoprak M. ;Turizm Sektöründe Büro Çalışanlarının İş Tutumları ve Örgütsel Bağlılığının Ölçümüne Yönelik Bir Alan Çalışması. Üçüncü Bürü Yönetimi ve Sekreterliği Kongresi: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir; 17/04/2003

 • Yağcı Ö. ;Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeTurizmin Geliştirilmesi Projesi ve Mardin Pilot Çalışması. Üçüncü ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 07/11/2002

 • Yağcı Ö. ;An Evaluation for Turkey's Tourism Sector in the Frame of Direct Foreign Investment Trends in The World and Turkey. FirstTourism Congress of Mediterranean Countries: Antalya, Türkiye; 17/04/2002 - 21/04/2002

 • Yağcı Ö. ;2001 Yılı Ekonomik Krizinin Ankara'da faaliyet Gösteren 3,4 ve 5 yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir araştırma. İkinci Ulusal Türkiye Sempozyumu: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 06/12/2001

 • Yağcı Ö. ;Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Turizmle Doğrudan ve Dolaylı Olarak İlgili Kurumların Bölge Turizmine Yönelik Beklenti ve değerlendirmeleri. Birinci Turizm işletmeciliği Sempozyumu: Başkent Üniversitesi ,Ankara; 01/12/2001

 • Yağcı Ö. ;Turizm Talebinde Yeni Eğilimler Işığında Kapadokya Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren 5 ve 4 Yıldızlı Otellerin İstihdam Politikaları ve Turizmden Beklentileri. 200'li Yıllara Girerken Kapadokya'nın Turizm Değerlerine Yeniden Bir Bakış: Nevşehir, Erciyes Üniversitesi; 26/11/1999

 • Yağcı Ö. ;Yalova İli Turizm Potansiyeli ve Termal Turizm İşletmeleri. Yalova Kongresi: Yalova; 14/05/1998

 • Yağcı Ö. ;Uluslararası Turizm Hareketleri ve Türk Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme. 21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Turizmi Sempozyumu: Başkent Üniversitesi Ankara; 16/04/1998