Doç. Dr. DUYGU ALTUĞ

İletişim Tasarımı ProgramıTel : 0312 246 6655
E-Posta : daltug[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1989), Gazi Üniversitesi, Eğitim Yönetimi Ve Denetimi
 • Yüksek Lisans (1983), Hacettepe Üniversitesi, Psikolojik Danişma Ve Rehberlik
 • Lisans (1968), Ankara Üniversitesi, İngiliz Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Kitaplar


 • Altuğ D. ;Dr. Duygu Altuğ editors. Çocukluktan Yaşlılığa Kendi'lik Değeri - 2. Baskı. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2013

 • Altuğ D. ;Doç. Dr. Duygu ALTUĞ editors. Yönetim Anlayışı İçinde Örgütsel İletişim ve Beceriler. Ankara: Güney Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.; 2012

 • Altuğ D. ;Çocukluktan Yaşlılığa KENDİ'lik Değeri. : ; 2004

 • Altuğ D. ;Örgütsel Davranış, Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı İçinde. : ; 1997

Makaleler


 • Altuğ D. ;Öğrenilmiş Çaresizlik:Bireylerin Zihinsel Kavrama Yoluyla Kendilerine Ait Algıladıkları Benlik Yetersizliği Farklı Amaçları ve Motivasyon Biçimleri. Uzman Görüşüyle Bankacılık Dergisi, 1994; :-.

 • Altuğ D. ;Diagnosis Of Poor Performance With The Help Of The Attribution Process. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1989; 7(1):-.

 • Altuğ D. ;Diagnosis Of Poor Performance With The Help Of The Attribution Process. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1989; 7(2):-.

Bildiriler


 • Altuğ D. ;Yalova Valiliği, Yalova Kongresi. Etiklere Bağlı TurizmEğitimi ve Çevreye Etkileri: Yalova; 01/01/1998

 • Altuğ D. ;Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanması. Başkent Üniversitesi, Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Uygulanması Sempozyumu: Ankara; 01/01/1998

 • Altuğ D, Aksoydan E. ;Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O Akademik Ders Değerlendirme Raporları İle İlgili Bir çalışma. Akademik Ders Değerlendirme Raporları İle İlgili Çalışma: Ankara; 01/01/1998

 • Altuğ D. ;21. Yüyılın Eşiğinde Türkiye Turizmi Sempozyumu. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Turizmi Sempozyumu,Haberal Eğitim Vakfı,1998: ; 01/01/1998

 • Altuğ D. ;Total Quality Management Values İn Tourism Education. Euro CHRIE 1997 Spring Conference: İstanbul; 01/01/1997

 • Altuğ D. ;Yeni Bir Öğrenme Çerçevesi İçinde Kadının Profesyonel Olarak Eğitilmesi: Bir Model Denemesi. Başkent Üniversitesi, Toplam Kalite Yönetimi Merkezi: Ankara; 01/01/1997

 • Altuğ D. ;TODAİ 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek. TODAİ 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, Öğrenen Örgütlerde Kadın-Erkek Farklılığına Göre Öğrenme Biçimleri: ; 01/01/1997

 • Altuğ D. ;Yüksek Öğretimde Kalitenin İyileştirilmesi Sempozyumu. Başkent Üniversitesi, Örgütlerde Yeni Bir Düşünce Çerçevesi İçinde Öğrencilerin Öğrenmelerinin Yeniden Tasarlanmasına İlişkin Bir Pilot Çalışma Örneği: Ankara; 01/01/1997

 • Altuğ D, Güneren E. ;Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Davranışsal Yönü ve Bir Araştırma Örneği. Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O Hafta Sonu Seminerleri III: Nevşehir; 01/12/1996