Prof. Dr. RECEP TAYFUN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ProgramıTel : 0312 246 6656
E-Posta : tayfun[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1994), İstanbul Üniversitesi, Halkla İlişkiler
 • Yüksek Lisans (1989), İstanbul Üniversitesi, Halkla İlişkiler
 • Lisans (1987), Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Kamu Yönetimi

Çalışma Alanları


 • İLETİŞİM BİLİMLERİ

 • HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

Kitaplar


 • Tayfun R. ;Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması. In:Ali Yeşilırmak - Elif Kısmet Kekeç editors. Temel Arabuluculuk Eğitimi Eğitici Kitabı. Ankara: Altan Özyurt Matbaacılık; 2017. p.151-173.

 • Tayfun R. ;Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması. In:Ali Yeşilırmak - Elif Kısmek Kekeç editors. Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı. : Altan Özyurt Matbaacılık; 2017. p.89-111.

 • Tayfun R. ;Kurumsal İletişim ve Mizah. In:Huriye Kuruoğlu, Mikail Boz editors. Medya ve Mizah. Ankara: Nobel; 2016. p.463-483.

 • Tayfun R. ;Arabuluculuk Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişimin Rolü. In:İbrahim Yıldırım editors. Temel Arabuluculuk Eğitim Programı Kitabı. Ankara: Adalet Bakanlığı arabuluculuk Daire Başkanlığı; 2015. p.14-29.

 • Tayfun R. ;Recep Tayfun editors. Etkili İletişim ve Beden Dili. 5. Baskı Ankara: Nobel; 2014

 • Tayfun R. ;İletişim (Sözlü ve Sözsüz İletişim ). In:Ali HALICI - Musa TOPRAK editors. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayını No: 253; 2014. p.126-150.

 • Tayfun R. ;Kamuoyu Oluşum Süreçleri Perspektifinden Kamuoyunu Anlamak. In:Aysel AZİZ - Suat SUNGUR editors. İletişim Ve.... İstanbul: Hiperlink; 2013. p.253-269.

 • Tayfun R. ;Kadına Yönelik Şiddetle MÜcadelede Gelincik Projesi Örneği. In:Hasan Hüseyin Çalı, Murat Delice, Mustafa ÖZGÜLER editors. Kadına, Çocuğa ve Yaşlıya Yönelik Şiddet üzerine Deneme Yazıları. Ankara: Polis Akademisi Yayınları; 2013. p.39-55.

 • Tayfun R. ;A New Paradigm in Intelligence Sharing: International Cooperation (IC). In:Musa Tuzuner editors. Intelligence Cooperation Practices in the 21st Century: Towards a Culture of Sharing. Amsterdam: IOS Press; 2010. p.45-64.

 • Tayfun R. ;Der Erfolg des New Yorker City Police Departments in der Kriminalitätsbekämpfung. Von New York lernen?. In:Gunther Dreher, Thomas Feltes editors. Das Model New York: Kriminal praevention durch Zero Tolerance?. Holzkirchen Deutschland: Felix Verlag; 1998. p.16-43.

Makaleler


 • Tayfun R, Ulutürk B. ;Assessing the effects of supervisory communication, job satisfaction and perceived organizational support on organizational commitment. , 2016; 18(2):-. ( EBSCO )

 • Tayfun R, Türk A. ;Arabuluculuk Uygulamalarına İlişkin Bir Alan Araştırması (Ankara Örneği). , 2016; (122):417-439.

 • Tayfun R, Çetin M. ;Özel Hayatın Gizliliği Perspektifinden Birey ? Devlet İlişkileri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2015; (41):1-19. ( EBSCO )

 • Kul M, Tayfun R, Zengin C. ;İçerik Analizi Işığında: Kadınların Suç Korkusu veya Güvensizlik Algısı. Kriminoloji Dergisi, 2010; 2(2):1-20.

 • Kul M, Tayfun R. ;Sembolik Etkileşim Bağlamında Polisin Saygınlığı. Polis Bilimleri Dergisi, 2009; 11(4):45-65. ( EBSCO )

 • Tayfun R. ;Bilgi Edinme Hakkı Perspektifinden Devlet-Vatandaş İlişkileri. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 2007; XI(3):149-183.

Bildiriler


 • Tayfun R. ;Arabuluculuk Eğiticilerinin İletişim Eğitimi. Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Eğiticilerin Eğitimi: Ankara; 19/06/2017 - 21/06/2017

 • Tayfun R. ;Stratejik İletişim. Peace Support Operations Department PfP Training Center: Ankara; 17/06/2017 - 21/06/2017

 • Tayfun R. ;Zorunlu Arabuluculuk İletişimi. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Zorunlu Arabuluculuk Paneli: Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu; 01/06/2017

 • Tayfun R. ;Arabuluculuk İletişim Modül eğitimi. Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Temel Eğitim: Ankara; 29/05/2017 - 31/05/2017

 • Tayfun R. ;Uzlaştırmada İletişim ve Beden Dili. Ceza Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri: Rize; 17/05/2017 - 18/05/2017

 • Tayfun R. ;Arabuluculuk İletişimi. Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Çalıştayı: Ankara; 24/04/2017 - 25/04/2017

 • Tayfun R. ;Arabuluculuk Temel Eğitimi Süreçleri. arabuluculuk Eğitim Modelleri Geliştirme Çalıştayı: Ankara; 24/04/2017 - 25/04/2017

 • Tayfun R. ;Kamu Diplomasisinde Monolog, Diyalog ve İşbirliği. Kamu Diplomasi Sertifika Programı: Başkent Üniversitesi; 01/04/2017 - 29/04/2017

 • Tayfun R. ;Beden Dili - İtibar Yönetimi ve Öfke Kontrolü. Seyahat Belgesi Sahteciliği Uzmanlık Eğitimi Semineri İçişleri Bakanlığı: Antalya; 09/01/2017 - 13/01/2017

 • Tayfun R. ;Arabuluculuk Temel Eğitim Süreçleri. Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Çalıştayı: İstanbul; 09/12/2016 - 10/12/2016

 • Tayfun R. ;Danışanlarla İletişim ve Beden Dili. Hastanelerde Manevi Destek Hizmeti Eğitim Programı: Ankara; 25/10/2016

 • Tayfun R. ;Strategic Communication. Peace Support Operations Department PfP Training Center NATO Oriantation Course: Ankara; 20/06/2016 - 24/06/2016

 • Tayfun R. ;Madde Bağımlısı Danışanlarla Etkili İletişim. Türkiye Barolar Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliği, Uyuşturucu İle Mücadele Semineri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; 17/06/2016 - 18/06/2016

 • Tayfun R. ;Arabuluculuk İletişimi. Avrupa Konseyi ve Adalet Bakanlığı, Uzman Eğitici Eğitimi ve Modül Geliştirme Çalıştayı: Ankara; 06/06/2016 - 08/06/2016

 • Tayfun R. ;State and Economic Security. Foreign and Security Conference Antall Jözsef Knowledge Center and Konrad-Adanauer Stiftung: Hungary; 17/05/2016 - 18/05/2016

 • Tayfun R. ;İletişim ve Halkla İlişkiler. II. Kamu Kurum ve Kuruluşları Basın ve Halkla İlişkiler Çalıştayı: Kırklareli; 20/04/2016 - 22/06/2016

 • Tayfun R. ;Sosyal Girişimcilik ve Kadın. Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 21. Büyük Çalıştay: Ankara; 06/03/2016 - 09/03/2016

 • Tayfun R. ;Kamuoyu ve Medya. Küresel Gençlik Zirvesi: Ankara; 19/12/2015 - 20/12/2015

 • Tayfun R. ;Bir Rıza Üretim Aracı Olarak Algılama Yönetimi. Örgütlü Suçlarda Algılama Yönetimi Paneli Ufuk Üniversitesi: Ankara; 14/12/2015

 • Tayfun R. ;Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Sosyal Girişimcilik: Hayat Ağacı Projesi. Uluslararası VII. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Antalya; 11/12/2015 - 13/12/2015

 • Tayfun R. ;Strategic Communication. Peace Support Operations Department PfP Training Center: ; 09/11/2015 - 13/11/2015

 • Tayfun R. ;Sosyal Medya Kullanımı ile İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. İstanbul Aydın Üniversitesi ?1. Medya ve Haber Sempozyumu?: İstanbul; 21/10/2015 - 23/10/2015

 • Tayfun R. ;Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Etkili İletişim Teknikleri. Türkiye Barolar Birliği Hayat Ağacı Projesi Kurumlararası İşbirliği Çalıştayı: Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezi Ankara; 25/05/2015

 • Tayfun R. ;Küresel Barışa Çağrı: Kamu Diplomasisi ve ANZAK Etkinlikleri. Yüzüncü Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi: Onsekiz Mart Üniveristesi Çanakkale; 21/05/2015 - 24/05/2015

 • Tayfun R. ;Kriz Yönetiminde Liderlik ve Toplumbilim. Kriz Yönetimi Sertifika Programı: Başkent Üniversitesi; 02/05/2015 - 23/05/2015

 • Tayfun R. ;Algılama Yönetimi ve Şiddet. Nefret Söylemi ve Cinsiyet Ayrımcılığı: Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu; 13/03/2015

 • Tayfun R. ;Sözlü ve Sözsüz İletişim. Avrupa Uygulamaları ve Türkiyedeki Arabuluculuk Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayları: Büyükhanlı Otel Ankara; 11/03/2015 - 14/03/2015

 • Tayfun R. ;Sözlü ve Sözsüz İletişim. Avrupa Uygulamaları ve Türkiye'deki Arabuluculuk Eğitim Programlarının Gözden Geçirilmesi Çalıştayı: Ankara; 11/03/2015 - 14/03/2015

 • Tayfun R. ;Yalan ve Sözsüz İletişim. Hukuk Topluluğu İletişim Semineri: Başkent Üniversitesi; 13/12/2014

 • Tayfun R. ;Bir Rıza Üretim Aracı Olarak Siyaset Mühendisliği. Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar: Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale; 08/05/2014 - 09/05/2014

 • Tayfun R. ;Kamu Diplomasisinde Monolog, Diyalog ve İşbirliği. Kamu Diplomasisi Sertifika Programı: Başkent Üniversitesi; 05/04/2014 - 26/04/2014

 • Tayfun R. ;Algılama Yönetimi Perspektifinden Siyasal İletişim ve Kamuoyu. Uluslararası Siyasal İletişim Sempozyumu: Diyarbakır; 21/12/2013 - 23/12/2013

 • Tayfun R. ;Bir İletişim Fenomeni Olarak Dil Sürçmesi. II. Dil ve İletişim Sempozyumu: İzmir Üniversitesi; 10/06/2013 - 13/06/2013

 • Tayfun R. ;Medya ve Algılama Yönetimi. Algılama Yönetimi Paneli: ; 10/05/2013

 • Tayfun R. ;Tek Yönlü Propaganda İletişim Sürecinden Çift Yönlü Algılama Yönetimi Sürecine Geçiş. Algılama Yönetimi Sertifika Programı: Başkent Üniversitesi; 13/04/2013 - 27/04/2013

 • Tayfun R. ;Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumun Önemi. Uluslararası Şiddeti Önleme Sempozyumu: Palandöken Erzurum; 20/06/2012 - 24/06/2012

 • Tayfun R. ;Şiddetle Mücadelede Kuramsal İletişim ve Sivil Toplum Gelincik Projesi. Uluslararası Şiddetle Mücadele Sempozyumu: Erzurum; 19/06/2012 - 22/06/2012

 • Tayfun R. ;Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Ve Toplumsallaşma Sürecine Etkilerine İlişkin Bir Alan Araştırması. Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu: İzmir Üniversitesi; 10/06/2012 - 15/06/2012

 • Tayfun R. ;Sözlü Savunma Sanatı. Avukat ve İletişim: Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonu; 13/04/2012

 • Tayfun R. ;Medya Etiği Perspektifinden Düzeltme ve Cevap Hakkı. II. Medya ve Etik Sempozyumu: Elazığ; 13/10/2011 - 15/10/2011

 • Tayfun R. ;Özel Hayatın Gizliliği Bağlamında İstihbarat Hizmetlerinin Birey Devlet İlişkileri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Uluslararası İstihbarat Sempozyumu İstihbarat Çalışmalarının Demokratik Yönetimi: PEKOM Kongre Merkezi İstanbul; 24/09/2010 - 26/09/2010

 • Tayfun R. ;Çocuğun Toplumsal Gösterilerde Yer Almasına Eleştirel Bir Yaklaşım. Sosyal Hizmet Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 12/11/2009 - 14/11/2009

 • Tayfun R. ;Sosyal Girişimcilik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisinin Halkla İlişkiler Açısından Önemi. VI. Uluslararası STK?lar Kongresi: Çanakkale; 23/10/2009 - 25/10/2009

 • Tayfun R. ;Basın Özgürlüğü ve Devlet Sırrı Kavramı. Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye'de Basın ve İfade Özgürlüğü: Engeller ve Sorunlar: İstanbul; 03/05/2009 - 04/05/2009

 • Tayfun R. ;Sivil İtaatsizlik Bağlamında Devlet Vatandaş İlişkileri. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lefkoşa; 15/04/2009 - 17/04/2009